top of page

Kedatangan Anak Manusia


Ayat: Markus 13:24-27

"Pada masa itu, selepas kesengsaraan, 'Matahari akan dikelamkan, dan bulan tidak akan bersinar lagi; 25 Bintang-bintang di langit akan gugur, dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang.' 26 Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. 27 Setelah itu, Dia akan menghantar para malaikat-Nya dan menghimpunkan umat pilihan-Nya dari empat mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit."


Nubuatan di akhir zaman ketujuh ialah kedatangan Anak Manusia; "Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar." (ayat:26). Penggenapan nubuatan ketujuh ini adalah pengakhiran segala sesuatu dan permulaan yang baru bagi semua orang yang percaya.


Kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dunia sebagai Anak Manusia, yang dikandung melalui dara Maria dan lahir di Betlehem, adalah rancangan Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. "Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal.." (Yohanes 3:16).


Yesus Kristus telah melaksanakan tugas yang diamanahkan Bapa kepada-Nya dengan taat - Dia mati, dan bangkit di hari yang ke-3. Kedatangan Kristus yang pertama ini bukanlah untuk menghakimi dunia; "Allah mengutus Anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan.." (Yohanes 3:17). Kemudian Kristus naik ke sorga dan peristiwa ini disaksikan oleh murid-murid-Nya. Alkitab menjelaskan bagaimana cara Yesus datang kedua kalinya; "Sebagaimana Yesus telah diangkat ke syurga daripada kalanganmu, begitu jugalah Dia datang kelak." (Kisah 1:11).


Apakah tujuan kedatangan-Nya yang kedua kali? Pertama, Pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya; “Sudah hampir waktunya Anak Manusia datang bersama para malaikat-Nya dengan kemuliaan Bapa-Nya. Pada masa itu Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya.." (Matius 16:27). Kedua, Pemisahan antara orang baik dan jahat; "Apabila Anak Manusia datang dengan segala kemuliaan-Nya, diiringi sekalian malaikat suci, Dia akan duduk di atas takhta kemuliaan-Nya. Semua bangsa akan berhimpun di hadapan-Nya, dan Dia akan mengasing-asingkan mereka, sebagaimana gembala mengasing-asingkan domba daripada kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanan-Nya dan kambing di sebelah kiri-Nya.." (Matius 25:31-33). Ketiga, Menghakimi semua orang; “Bapa tidak menghakimi sesiapa. Dia telah menyerahkan kuasa menghakimi kepada Anak-Nya”. (Yoh.5:22). Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa tidak menghakimi siapa pun, tetapi menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus.


Sudahkah anda bersedia menyambut kedatangan Yesus Kristus yang ke dua kalinya? Jika anda belum sedia, saya menjemput anda ikut doa ini: “Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Saya percaya Engkau telah mati di salib untuk menebus saya dari hukuman dosa. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat saya secara peribadi. Terima kasih Tuhan kerana mengampuni dosa saya. Saya menyerahkan seluruh hidup dan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.


Eddy M. Yasir

Comments


bottom of page