top of page

Kejadian dan Kuasa PerubahanBacaan Alkitab: Kejadian 32:22-32, Kejadian 35:9-15


Kata lelaki itu, “Kini namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, kerana kamu sudah berjaya bergelut dengan Allah dan dengan manusia.” Kejadian 32:28


Kisah hidup Yakub adalah bukti yang jelas tentang kuasa pertaubatan dan perubahan karakter melalui pengalaman rohani. Sebelum ini dikenali sebagai Yakub, yang bermaksud 'pengganti' atau 'penipu', namanya mengalami perubahan asas selepas penukarannya dan bergelut dengan Tuhan. Firman-Nya menyatakan, "Kini namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, kerana kamu sudah berjaya bergelut dengan Allah dan dengan manusia."


pertaubatan Yakub bukan sekadar perubahan nama, tetapi perubahan dalaman yang mendalam. Dia bukan sahaja menang dalam perjuangan fizikal melawan Tuhan, tetapi juga dalam perjuangan rohani dan pencarian kehendak-Nya. Ia adalah pertemuan yang pada dasarnya mengubah hidupnya, membawanya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kewujudan Tuhan dan ketaatan kepada-Nya.


Doa hari ini:

  1. Pertaubatan Yang Mendalam: Berdoalah agar kita diberi keberanian dan keinginan untuk mengalami keinsafan yang mendalam dalam hidup kita, supaya kita dapat mengalami perubahan mengikut kehendak Tuhan.

  2. Kekuatan dalam Bergulat dengan Tuhan: Meminta keberanian dan kekuatan untuk bergelut dengan Tuhan, baik dalam doa dan mencari-Nya, supaya kita dapat mengalami pertemuan yang mengubah hidup, menguatkan iman kita, dan menguatkan tekad kita untuk hidup menurut kehendak-Nya.

  3. Menghayati Nama Baru: Berdoalah agar kita dapat hidup sesuai dengan identiti baru yang diberikan oleh Tuhan, menjadikan kita berkat kepada orang lain, dan mencerminkan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page