top of page

Kerendahan Hati


Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus:

Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan,

tetapi Dia telah mengetepikan martabat diri-Nya, mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dengan rupa manusia.

Dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan diri-Nya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib!

Filipi 2:5-8


Bersyukurlah kepada Tuhan kerana Dia telah memberi kita teladan Kristus, dan berdoalah agar Dia menolong anda menjalani kehidupan yang rendah hati dan patuh kepada kehendak-Nya yang baik, sempurna, dan pengasih.


Kristus Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita tentang kerendahan hati dan ketaatan. Walaupun mempunyai hak untuk menyamai Tuhan, Dia sanggup mengosongkan diri-Nya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia hidup sebagai manusia, mengalami penderitaan, dan bahkan menjadi taat hingga mati di kayu salib, menunjukkan kesetiaan dan ketaatan-Nya kepada Tuhan.


Begitu juga, kita dipanggil untuk mempunyai fikiran yang sama seperti Kristus. Kita diminta untuk melepaskan rasa bangga, mementingkan diri sendiri, dan keinginan untuk mempertahankan kepentingan peribadi. Sebaliknya, kita mesti hidup dengan rendah hati, melayani orang lain, dan mematuhi kehendak Tuhan. Dalam ketaatan dan ketundukan kita, kita menghormati dan mengikuti teladan Kristus.


Doa:

Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada-Mu kerana memberikan teladan Kristus bagi kami. Kami memohon kepada-Mu untuk membantu kami menjalani kehidupan dengan ketaatan yang rendah hati dan ketundukan kepada kehendak-Mu yang baik, sempurna, dan penuh kasih. Tunjukkan kepada kami cara untuk melayani orang lain dan mengasihi mereka dengan tulus seperti Kristus.


Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Allah, dan memohon kepada-Mu petunjuk setiap langkah hidup kami. Kuatkan iman kita dan perbaharui fikiran dan hati kita, supaya kita dapat mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan seharian kita. Sucikan kami dan jadikan kami alat kehendak-Mu di dunia ini.


Kami berdoa semua ini dalam nama Kristus, yang telah mengajar kami erti kerendahan hati dan ketaatan. Amin.

bottom of page