top of page

Memahami Sifat Dan Hakikat Perkahwinan

Perkahwinan Sepanjang Hayat

Perkahwinan adalah hubungan perjanjian antara seorang lelaki dan seorang wanita yang direka oleh Tuhan untuk mencerminkan kasih dan komitmen-Nya terhadap umat-Nya. Ia merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk kekal sepanjang hayat dan memerlukan kasih sayang bersama, saling menghormati, dan pengorbanan. Sebagai pasangan yang berkahwin, adalah penting untuk memahami sifat komitmen ini dan tanggungjawab yang datang seiring dengannya. Memahami ini melibatkan tentang pengakuan kesucian perkahwinan dan kepentingan mencari bimbingan dan hikmah Allah dalam menghadapi kegembiraan dan cabaran kehidupan berkeluarga. Dengan menghormati dan mencintai pasangan kita, kita juga mencerminkan kasih pengorbanan Kristus terhadap gereja-Nya.


Rujukan Alkitab:


• "Sebab itu akan meninggalkan seorang laki-laki bapa dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." (Kejadian 2:24)


• "Hai suami-suami, kasihilah isterimu, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." (Efesus 5:25)


Penjelasan:


Rujukan pertama dari Kitab Kejadian mengingatkan kita bahawa perkahwinan adalah institusi Ilahi yang melibatkan meninggalkan keluarga dan membentuk sebuah unit keluarga baru bersama pasangan kita. Ia menekankan kepentingan hubungan perkahwinan dan kesatuan yang datang dengan itu. Rujukan kedua dari Kitab Efesus menekankan kasih pengorbanan yang dijemput suami untuk menunjukkan kepada isterinya, sebagai contoh, kasih yang Kristus tunjukkan kepada gerejanya. Ia menekankan bahawa kasih bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan yang memerlukan ketidak-egoisan dan pengorbanan.


Soalan perbincangan:


1. Bagaimana kita boleh aktif mencari kehormatan dalam komitmen perkahwinan kita?

2. Bagaimana kita boleh mencerminkan kasih pengorbanan Kristus dalam hubungan perkahwinan kita?


Comments


bottom of page