top of page

Pada Tuhan Tempat Bergantung“…Aku tidak takut akan masa kesusahan, ketika aku dikelilingi oleh musuh, orang yang bergantung kepada kekayaan mereka, dan membanggakan harta mereka yang banyak.…” Mazmur 49:6-7


Pemazmur memberitahu kita agar tidak meletkkan kepercayaan kita pada harta dunia ini. Sebab harta benda duniawi tidak dapat menjaminkan hidup kita kekal untuk selama-lamanya didunia ataupun membolehkan kita memperolehi pengampunan daripada atas dosa kita.


Itulah sebabnya pemazmur berkata kepada kita bahawa dia tidak takut akan adanya kesusahan atau dia dikelilingi oleh musuhnya. Sebab harta dunia ini atau kekayaan dunia ini tidak dapat menjaminkan masa depan hidupnya.


Oleh itu pemazmur memperingatkan kita agar tidak meletakkan kepercayaan kita pada harta benda dunia ini, sebab tidak ada seorangpun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya.


Hal ini berkata kepada kita tentang masa lalu seorang hamba yang perlu ditebuskan daripada perhambaan yang perlu dibayar dengan harga agar dirinya dibebaskan. Akan tetapi untuk membeli hidup yang kekal daripada Tuhan dengan harta dunia ini tidak dapat berhasi.


Sebab tidak ada seseorang pun memiliki cukup wang untuk membayar nyawanya sendiri. Demikian juga tidak ada seseorang yang memiliki cukup wang membeli hak hidup untuk selamanya, dan mengeluarkan tubuhnya dari kubur.


Oleh itu pemazmur mperingatkan kita agar tidak mengutamakan kekayanan dunia ini atau kesenangan secara jasmani. Sebab tidak ada cukup kekayaan untuk menghindari daripada kematian secara jasmani.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, merendahkan diri saya dihadapanMu memohon bimbingan dan pertolonganMu, agar hidup saya sentiasa bergantung padaMu untuk pertolongan. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Related Posts

See All

Teladanilah Yesus Dalam Mengasihi

"…Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.....” Efesus 5:2 Paulu

Dia TuhanYang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Tuhan Menunjukkan Kasih-Nya Kepada Kita

“...Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa...” Roma 5:8 Paulus berkata kepada Jemaah yang ada di Roma tentang bagaima

留言


bottom of page