top of page

Pemimpin yang Lebih Agung daripada Musa


'Dia(Yesus) dikira layak menerima lebih banyak kemuliaan daripada Musa,..' (Ibrani 3:1-6, ayat 3).


Renungan:


Bab ketiga ini bermula dengan perkataan 'Dengan demikian', dan seperti yang pernah diulas oleh seseorang: 'Setiap kali anda melihat perkataan "Dengan demikian" dalam Alkitab, tanyakan kepada diri sendiri: "Dengan demikian, untuk apa?"' Perkataan ini digunakan, tentunya, untuk menghubungkan dengan apa yang telah dikatakan oleh penulis sebelum ini, iaitu, bahawa Anak Allah mempunyai kelebihan berbanding para nabi dan malaikat. Kita dianjurkan untuk melihat kepada para nabi dan malaikat, tetapi pandangan kita sepatutnya tertumpu sepenuhnya kepada Yesus - Rasul Agung dan Imam Besar kami.


Dari sini, penulis meneruskan dengan membincangkan kelebihan Anak Allah daripada Musa. Seperti yang anda tahu, Allah telah berbicara dengan kuat kepada umat-Nya yang kuno melalui Musa, dan adalah keyakinan bahawa beliau adalah jurutulis Allah yang telah membantu menyatukan bangsa itu selama berabad-abad. Matlamat utama penulis dalam ayat ini adalah untuk menumpukan perhatian kita kepada konsep rumah Allah, di mana baik Musa maupun Yesus melayani dengan setia, tetapi dalam kapasiti yang sangat berbeza. Tujuh kali perkataan 'rumah' muncul dalam ayat ini. Jadi apakah 'rumah' ini yang disebut begitu kerap? Perkataan ini merujuk bukan kepada sebuah bangunan tetapi kepada sebuah komuniti manusia - orang-orang Allah. Dan semua orang Allah, baik pada zaman Perjanjian Lama maupun zaman Perjanjian Baru, dianggap sebagai sebahagian dari 'rumah'-Nya.


Sekarang, dalam rumah Allah ini, yang merujuk kepada manusia, Musa melayani sebagai seorang hamba. Kristus, bagaimanapun, adalah Anak. Oleh itu, Anak ini lebih patut diikut, lebih patut didengar, lebih patut dihormati dan didengari daripada Musa. Yesus juga adalah Pembangun rumah ini - Ahli Rekabentuk dan Arkiteknya. Semua personaliti, betapapun hebatnya mereka, mengambil tempat kedua selepas Yesus. Anda tidak memilih Dia daripada pesaing; Dia berdiri sendiri.


Renungan Lanjut:


1Korintus 3:10-16;

1 Petrus 2:4-10


Doa:


Tuhan Yesus Kristus, betapa besar dan kuatnya Juruselamat Engkau. Saya tidak hanya menyembah Engkau tetapi dengan senang hati menyerahkan diri saya kepada Engkau - semua yang saya miliki dan semua yang saya punyai. Amin.


Rev Gerawat Maran

Comments


bottom of page