top of page

Perkahwinan Yang Berjaya

Hari 1: Menang Dalam Perkahwinan Melalui Fikiran Yang Sepadan


"Oleh itu, jika ada galakan kerana bersatu dalam Kristus, jika ada penghiburan hati kerana kasih-Nya, jika ada keakraban dalam Roh, jika ada lemah lembut dan belas kasih, sempurnakanlah kebahagiaan dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat dan bersatu hati.” Filipi 2:1-2 (AVB)


Dalam hal perkahwinan, musuh cuba untuk mengalahkan kita dengan cara mempengaruhi cara kita berfikir dan perasaan kita. Jika dia dapat mengawal cara kita berfikir dan merasakan sesuatu tentang pasangan dan perkahwinan kita, dia boleh mengawal kita dan hubungan kita dengan orang lain.


Setan suka memperdaya kita dengan menyebarkan pembohongan dan separuh kebenaran tentang pasangan dan perkahwinan kita. Dia adalah pembohong yang cuba menanam benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan dalam fikiran dan hati kita. Dia ingin kita mempersoalkan pasangan kita dan sama ada perkahwinan kita benar-benar seperti "jodoh yang ditentukan di surga". Dia ingin mengisi fikiran kita dengan pemikiran yang tidak berasaskan Tuhan tentang pasangan dan perkahwinan kita melalui manipulasi dan penipuan. Dia juga ingin hati kita dipenuhi dengan perasaan pahit dan kebencian. Setan berharap kita akan memilih untuk berjauhan daripada menghadapi cabaran dan saat-saat sukar yang biasanya dialami oleh pasangan-pasangan.


Setan benci perkahwinan dan dia akan melakukan segala-galanya untuk menghancurkannya.


Rasul Paulus tahu betapa pentingnya bagi orang beriman untuk memiliki pemikiran yang serupa. Walaupun beliau berbicara kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2:1-2, pesan beliau juga relevan dalam perkahwinan. Memiliki pemikiran yang serupa bukan berarti kita harus memiliki pandangan dan pendapat yang sama tentang segala hal. Ini bermaksud kita bersetuju dan bersatu dalam hal-hal yang paling penting.


Apabila kita mempunyai pemikiran yang serupa tentang perkahwinan, kita tidak akan mudah tergoyah oleh taktik Setan. Apabila kita bersatu fikiran, kita memahami tujuan dan rancangan perkahwinan dan menggunakan ketidaksefahaman dan konflik untuk menjadi lebih dekat, bukan menjauh. Apabila kita berkongsi pemikiran yang serupa tentang perkahwinan, lebih mudah untuk berkongsi kasih sayang dan keakraban satu sama lain, walaupun dalam ketidakpastian.


Soalan Renungan:


Bagaimana mengamalkan pemikiran yang serupa dalam perkahwinan kita dapat membantu kita mengatasi cabaran dan kesulitan?


Doa Bersama:


Ya Allah, kami bersyukur kerana kami mengerti betapa pentingnya pemikiran yang serupa dalam perkahwinan. Kami mohon berkat-Mu atas perkahwinan kami dan berilah kami pemahaman yang sama tentang tujuan dan rencana perkahwinan kami. Tolong bantu kami supaya tidak tergoda oleh pemikiran dan perasaan yang tidak sejajar dengan kehendak-Mu. Kuasai fikiran dan hati kami dengan kasih sayang dan keserasian, supaya kami dapat menghadapi cabaran dan kesulitan dengan saling menyokong. Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.

Comments


bottom of page