top of page

Soalan-soalan Kaedah Menguatkan Iman


Setiap soalan mengajak anak muda Kristian untuk merenung diri secara peribadi dan mengaplikasikan nilai-nilai Kristian dalam kehidupan harian. Ini membantu anda untuk membangun hubungan yang lebih kukuh dengan Allah, menerapkan nilai-nilai Kristian dalam hubungan dengan orang lain, dan menjalani hidup yang berpusatkan pada Kristus.


1. Bagaimana anda mengutamakan masa bersama Allah dalam rutin harian anda?

a) Membaca doa dan bermeditasi di waktu pagi

b) Membaca Alkitab secara berkala

c) Menulis diari refleksi dan doa anda


2. Bagaimana anda boleh mendalamkan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Yesus Kristus?

a) Mengambil bahagian dalam kumpulan kajian Alkitab

b) Menghadiri ibadah khotbah atau seminar Kristian

c) Berbincang secara teologi dengan mentor


3. Bagaimana cara anda mengendalikan cabaran terhadap kepercayaan Kristian anda di dunia sekular?

a) Mencari panduan daripada pemimpin atau mentor Kristian

b) Mengambil bahagian dalam latihan apologetik dan kursus

c) Membina asas yang kukuh dalam doktrin Kristian


4. Dalam cara bagaimana anda boleh menggunakan bakat dan karunia anda untuk melayani orang lain dan memuliakan Allah?

a) Menyertai pelayanan gereja atau program usaha sama antara gereja

b) Menggunakan kemahiran kreatif anda untuk ibadah dan penginjilan

c) Menyumbang untuk projek misi pelayanan


5. Bagaimana cara anda mengekalkan perspektif yang berpusatkan pada Kristus dalam hubungan dan persahabatan anda?

a) Mengelilingi diri anda dengan rakan Kristian yang sefahaman

b) Berdoa untuk panduan dalam hubungan anda

c) Bertindak dengan sengaja dalam berkongsi iman dengan orang lain


6. Bagaimana cara anda membina hati penyembahan dalam kehidupan harian anda?

a) Mengambil bahagian dalam pelayanan penyembahan

b) Mendengar muzik Kristian dan nyanyian rohani

c) Berlatih bersyukur dan penuh rasa syukur dalam doa


7. Bagaimana anda boleh terlibat dalam penginjilan dan berkongsi iman anda dengan orang lain?

a) Mengambil bahagian dalam program misi dan aktiviti penginjilan

b) Belajar cara-cara berbicara mengenai kisah iman anda dengan berkesan

c) Mengajak rakan-rakan ke acara dan perhimpunan gereja


8. Bagaimana cara anda mencari dorongan dan sokongan dalam perjalanan Kristian anda?

a) Membina hubungan dengan kumpulan kecil atau mentor

b) Menghadiri perkumpulan atau retret belia Kristian

c) Berhubung dengan komuniti Kristian dalam talian


9. Bagaimana cara anda merespons keraguan dan soalan tentang iman anda dengan cara yang sihat?

a) Mencari jawapan melalui doa dan kajian Alkitab

b) Terlibat dalam perbincangan terbuka dengan mentor Kristian yang dipercayai

c) Memahami bahawa keraguan adalah sebahagian biasa dalam iman dan mencari petunjuk dari Allah


10. Bagaimana cara anda membina gaya hidup doa dan syafaat bagi orang lain?

a) Menulis jurnal doa untuk doa peribadi dan syafaat

b) Menyertai kumpulan doa atau rantaian doa

c) Berdoa untuk keperluan tertentu dalam komuniti anda dan dunia


11. Bagaimana cara anda mengintegrasikan nilai-nilai biblikal dalam proses membuat keputusan?

a) Mencari panduan dari Allah melalui doa ketika berdepan dengan pilihan

b) Merujuk kepada Alkitab untuk hikmah dan panduan

c) Mengambil kira nasihat mentor Kristian yang matang


12. Bagaimana cara anda aktif menyertai kehidupan gereja anda dan memberi sumbangan kepada pertumbuhannya?

a) Menyumbang tenaga untuk acara dan aktiviti gereja

b) Mengajak rakan dan teman ke acara gereja

c) Menyokong gereja melalui persembahan dan sumbangan


13. Bagaimana cara anda menemui keseimbangan antara iman Kristian anda dengan aspek lain dalam hidup anda?

a) Menyusun keutamaan hubungan dengan Allah di atas segalanya

b) Menetapkan masa khas untuk pertumbuhan rohaniah di antara sekolah, kerja, dan hobi

c) Sedar tentang bagaimana iman anda mempengaruhi pilihan dan tindakan anda


14. Bagaimana cara anda belajar dari contoh-contoh watak-watak dalam Alkitab dan mengaplikasikan pengajaran mereka dalam hidup anda?

a) Mempelajari kehidupan tokoh utama dalam Alkitab

b) Merenungkan kejayaan dan cabaran yang mereka hadapi

c) Mengambil inspirasi daripada perjalanan iman mereka


15. Bagaimana cara anda membina hati belas kasihan dan melayani orang yang memerlukan seperti yang dilakukan oleh Yesus?

a) Menyertai badan amal tempatan dan projek perkhidmatan komuniti

b) Menghulurkan bantuan untuk golongan yang terpinggir

c) Mengambil peluang untuk amal dan empati dalam kehidupan harian.

Comments


bottom of page