top of page

Tanda Seorang Dikuasai Roh Kudus


"…Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah: Mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati, dan dapat mengawal diri.....” Galatia 5:22-23


Paulus berkata kepada kita tentang seorang yang sesungguhnya dipimpin oleh Roh Kudus kehidupannya, orang itu akan menghasilkan tanda-tanda yang berikut didalam cara kehidupannya: iaitu dia akan saling mengasihi, bersukacita, hidup damai, sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan boleh menguasai diri sendiri.


Secara manusiawi kita terbatas untuk mengenal sesorang itu, sebab kita tidak dapat melihat apa yang ada didalam hati sesorang, namun kita boleh mengenal seseorang itu melalui perbuatan, perkataan dan pemikirannya, tentang siapa yang menguasai kehidupan sebab melalui perbuatan, perkataan dan pemikiran seorang kita dapat mengenal dirinya.


Demikian juga dengan diri kita pada hari ini, kita tidak perlu berkata kepada orang yang ada disekeliling kita tentang diri kita, siapa diri, tetapi perbuatan, perkataan dan pemikiran kita boleh berkata kepada orang yang ada disekeliling kita tentang siapa diri kita.


Oleh itu biarlah Roh Kudus terus menguasai diri kita setiap hari agar hidup kita akan sentiasa menjadi berkat kepada semua orang.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerah seluruh kehidupan saya kepadaMu yang Tuhan, pakailah hidup saya untuk melakukan pekerjaanMu, biarlah Roh Mu yang akan membimbing hidup saya setiap hari,. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page