top of page

Tiada Cuti Moral


‘Akan tetapi, beberapa orang berkeras hati dan tidak mahu percaya malah memburuk-burukkan Jalan Tuhan di hadapan orang ramai. Oleh itu, Paulus meninggalkan mereka.’ (Kisah Para Rasul 19:1-22, ayat.9)


Renungan:

Kemarin kita berakhir dengan pernyataan bahawa jalan Kekristenan adalah cara yang dibuat agar alam semesta ini berfungsi, dan sebarang keraguan tentang hal ini adalah keraguan yang membawa maut; yang akan membunuh semua harapan serta peluang kita. Dalam kata lain, kita tidak dapat hidup secara efektif bagi Yesus Kristus di dunia ini kecuali kalau kita berkerja dengan arah alam semesta dan tidak melawannya. Pada waktu pertama kali saya menemukan kebenaran ini - kebenaran bahawa dengan mengikuti jalan Kristiani kita sudah mengikuti jalan kebenaran - saya ingat berkata pada diri saya sendiri, 'Selwyn Hughes, dengan menjadi seorang Kristen kamu tidak melawan kepercayaan alam semesta, tetapi sebaliknya!'


Saya mempunyai kerinduan bagi kebenaran ini untuk tersemat di dalam jiwa anda juga. Apabila kebenaran itu tersemat, maka keyakinan bahawa hidup anda terlibat dengan jumlah keseluruhan dalam kenyataan dan bahwa kenyataan ini bekerja bersama dengan anda, bukannya melawan, dan akan bertindak sebagai satu pengukuhan bagi jiwa anda. Anda tidak akan tergoncang apabila melihat orang-orang tidak jujur yang nampaknya berhasil, karena anda sedar bahawa tidak ada yang dapat hidup melawan kebenaran dan tidak menghadap akibatnya. Orang-orang tidak jujur ini mungkin kelihatan seperti mereka terlepas dari akibat melawan kebenaran, tetapi dari segi dalaman, mereka sering gelisah dan sangat miskin secara rohani. Di dalam setiap situasi yang mungkin, cara kehidupan Kristen adalah satu-satunya cara untuk berkelakuan. Tidak ada pengecualian sama sekalipun. Anda tidak dapat mengambil cuti moral dan mengatakan, 'Saya akan menjalani kehidupan Kristen selama lima puluh minggu dalam setahun dan mengambil cuti dua minggu jauh dari prinsip-prinsip Kristen.' Buah fikiran seperti itu tidak akan berhasil.


Kalau kita cuba untuk berkelakuan dengan cara hidup yang lain daripada cara hidup Kekristenan, jumlah keseluruhan dalam kenyataan akan tidak masuk akal. Hidup kita akan menjadi kusut dan tidak teratur. Kehidupan kita hanya akan berfungsi apabila kita mengikut jalan yang telah Tuhan tetapkan - jalanNya.


Renungan Lanjutan:

Yesaya 35:1-10;

2 Korintus 6:14 - 7:1


Doa:

Tuhan Yesus, saya memohon maaf atas waktu-waktu dimana saya telah mencuba untuk menjalani hidup saya tanpa Engkau. Engkau adalah Jalan. Perdalamkanlah kepastian saya bahawa tiada jalan lain. Inilah jalan yang telah Engkau buat untuk saya. Amin.


bottom of page