top of page

Tiada Siapa Yang Tahu Waktunya


Matius 24:36

"Tetapi tentang hari dan waktunya, tiada siapa yang tahu hari atau waktunya, baik para malaikat di syurga mahupun Anak. Hanya Bapa yang tahu.


Nubuatan di akhir zaman keenam ialah tiada seorangpun yang tahu hari dan masanya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Paulus dalam 1 Tesalonika 5:2, berkata,“Kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari.” Kenyataan Paulus ini seolah-olah bertentangan dengan ungkapan Yesus.


Sebenarnya ia tidak bertentangan langsung. Paulus sebenarnya menjelaskan kedudukan dan keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah; “Dia memberitahu kita rahsia kehendak-Nya, menurut keredaan-Nya yang sudah ditentukan-Nya dalam Kristus.” (Efesus 1:9). Apa yang dinyatakan kepada kita bukanlah ‘hari atau waktunya’, tetapi rahsia dalam bentuk ‘tanda-tanda’ kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab menjelaskan hal ini melalui ibarat; “Apabila pokok itu mengeluarkan tunas, kamu tahu musim panas hampir tiba.” (Lukas 21:30). Kita diberikan pengetahuan untuk mengetahui ‘tanda-tanda’ kedatangan Yesus.


Walaupun ‘tanda-tanda’ kedatangan Tuhan Yesus sudah pun dinyatakan, tetapi, masih ramai lagi orang bertanya seperti pertanyaan murid-murid Yesus; “Katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatangan-Mu dan akhir zaman.” (Matius 24:3). Selepas kebangkitan Yesus dari kematian, murid-murid-Nya bertanya soalan yang sama; “ "Ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan mengembalikan kerajaan ini kepada bangsa Israel?" Di sini Yesus mengingatkan murid-murid-Nya apa yang penting dan apa yang perlu kita tahu sekarang bukanlah ‘hari atau waktunya’, tetapi menerima apa yang telah dijanjikan Bapa iaitu ‘pencurahan Roh Kudus’. (Kis.1:8).


Apa yang penting diakhir zaman ini ialah hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita tidak mampu bertahan menghadapi semua cabaran diakhir zaman tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang sentiasa membaharui hidup kita dan menjadikan kita efektif dalam misi dan pelayanan.


Doa: Ya Bapa, kami perlukan jamahan dan kepenuhan Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan-Mu supaya kami sentiasa bersedia, rela dan setia melakukan kehendak-Mu sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus. Amen.


Eddy M. Yasir


Related Posts

See All

Teladanilah Yesus Dalam Mengasihi

"…Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.....” Efesus 5:2 Paulu

Dia TuhanYang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Tuhan Menunjukkan Kasih-Nya Kepada Kita

“...Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa...” Roma 5:8 Paulus berkata kepada Jemaah yang ada di Roma tentang bagaima

Comments


bottom of page