top of page

10 Kebenaran Utama Tentang Marketplace Yang Setiap Orang Kristian Harus TahuAlkitab jelas menyatakan bahawa pekerjaan adalah penting untuk Tuhan. Tidak kesah, apakah pekerjaan kita - samada kita seorang ibubapa, pemandu lori, artist, engineer, doktor atau businessman dsb - Tuhan mengambil penting tentang pekerjaan kita. Di bawah adalah sedikit sebanyak senarai penting tentang teologi pekerjaan menurut Alkitab. Ini akan menjadi asas praktikal untuk Kristian tentang apakah yang dinyatakan Alkitab tentang pekerjaan kita.


#1: Pekerjaan adalah sebahagian daripada gambaran besar Tuhan.


Tuhan menciptakan segalanya dan dia menunjukkan kedaulatannya. Tuhan bermula dengan penciptaan, kemudian berlakunya kejatuhan manusia ke dalam dosa dan penebusan Tuhan. Urutan ciptaan Tuhan bermula di Taman Eden (Garden of Eden) dan berkembang dan berakhir di Kota Baru Yerusalem (New Jerusalem).


Kita boleh belajar tentang semua ini di dalam

 • Kejadian 1

 • Kejadian 2

 • Yesaya 65

 • Wahyu 21:1-22:5


#2: Pekerjaan kita penting kepada Tuhan, untuk sekarang dan selama-lamanya.


Tuhan telah memilih untuk menciptakan manusia - lelaki dan perempuan mengikut gambar rupa Nya. Dan ini termasuk bekerja dan menjaga ciptaannya untuk kebaikan kemanusian. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, yang baik, akan menjadi sebahagian daripada Yerusalem Baru. Pekerjaan mempunyai nilai yang intrinsik.


Kita boleh belajar di dalam

 • Kejadian 1:27

 • Kejadian 2:5 & 2:15

 • Yesaya 65:21-23

 • Efesus 2:10

 • Wahyu 21:24-27


#3: Tuhan memberikan kita kemahiran, kurnia dan talenta yang unik


Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang tertentu menurut kurnia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Panggilan kita semua adalah sama pentingnya. Panggilan kita adalah panggilan rohani. Tidak ada panggilan Tuhan yang “second class” .. “kelas yang kedua”.


Kita akan layak menerima panggilan kita jikalau kita mengabdikan diri kita di dalam perhubungan dengan Tuhan dan mengikut pimpinan dan mendapat kekuatanNya.


Kita boleh belajar di dalam

 • Keluaran 21:1-5

 • Roma 12:6-8

 • 1 Korintus 12:28

 • Efesus 4:11-16

 • Matius 25:14-30#4: Kualiti, Karakter dan Etika adalah asas untuk pekerjaan kita


Kita bertanggungjawab bukan sahaja untuk kualiti kerja kita, tetapi juga untuk kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara kita menjalankan pekerjaan kita - karakter kita. Kita akan dihakimi dan diberikan ganjaran sewajarnya. Tuhan sahaja yang tahu, impak yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita.


Kita boleh belajar di dalam

 • Yehezkiel 36:30

 • Yeremia 17:10

 • Matius 25:21

 • Matius 16:27

 • Kolose 3:23-24

 • 1 Korintus 3:10-15 & 15:58

 • 2 Tesalonika 1:11

 • Wahyu 22:12


#5: Pekerjaan kita adalah disatukan dengan Kristus (Yoked with Christ)


Kita bekerja seolah-olah kita disatukan dengan Yesus Kristus. Dasar takhta Tuhan adalah kebenaran dan keadilan, dengan kasih dan kesetiaan”. Oleh itu, kerja kita, keputusan yang kita buat, haruslah berdasarkan dengan prinsip ini.


Kelakuan kita dan karakter kita adalah selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab dan menyatakan kasih Kristus kepada semua orang.


Kita boleh belajar di dalam

 • 2 Korintus 6:14-15

 • Matius 11:29-30

 • Mazmur 89:14

 • Keluaran 20:2-17

 • Markus 12:31

 • Matius 25:35-36


#6: Pekerjaan Kita haruslah tertumpu kepada pelayanan untuk orang lain.


Ini termasuk produk dan servis yang kita berikan haruslah berpatutuan - jualannya dan kosnya. Juga untuk memberikan peluang untuk orang lain untuk menggunakan bakat dan talenta mereka. Pekerjaan kita ialah peluang untuk mencari kesejahteraan untuk organisasi, kota dan negara kita. Kesyukuran dan kerendahan hati haruslah menjadi ciri khas kita yang percaya. Kita harus sentiasa mengakui bahawa Tuhan adalah ketua kita dan kita hanyalah duta Tuhan.


Kita boleh pelajari di dalam

 • 2 Korintus 5:16-21

 • Markus 12:31

 • Matius 7:12

 • Filipi 2:3-4

 • Galatia 5:13

 • 1 Petrus 4:10

 • Roma 12:16

 • Matius 5:13-14

 • 1 Petrus 3:15

 • 2 Korintus 5:20

 • Matius 28:19-20

 • 1 Tesalonika 4:11-12


#7: Rentak kerja dan rehat (Rhythm of work) adalah penting untuk kehidupan.


Tuhan menjemput kita ke dalam rehat yang teratur. Rehat bertujuan memulihkan kita dan merapatkan hubungan kita dengan Kristus. Matius 11:28-30 menyarankan untuk kita bergantung kepada Tuhan.


Kita boleh pelajari di dalam

 • Keluaran 20:8-11

 • Yohanes 15:4

 • Ibrani 4:10

 • 1 Yohanes 3:19


#8: Penggunaan kekayaan kita dan pelaburan kita haruslah dipimpin oleh Tuhan.


Kita harus membenarkan Tuhan untuk mengarahkan penggunaan semua yang telah dia berikan kepada kita - melalui pekerjaan kita. Ini adalah untuk kebaikan orang lain dan memperkembangkan kerajaan Tuhan. Pemberian seperti karunia kita, kewangan kita, masa kita, kemampuan kewangan kita dan pengaruh kita.


Kita boleh pelajari di dalam

 • 1 Korintus 4:7

 • 1 Timotius 6:17-19

 • Yesaya 58:10

 • KPR 2:45

 • Roma 12:13

 • Ibrani 13:16

 • Filipi 4:15-19


#9: Pekerjaan Tuhan dilipat-gandakan melalui perhubungan dan melalui gereja lokal.


Kita perlu mempunyai hubungan dengan pengikut Kristus yang lain untuk memberikan sokongan dan akauntabiliti. Kita harus mencari mentor dan melihat untuk mentor orang lain. Kita harus komited kepada badan gereja tempatan kita dan membantu untuk membawa dunia pekerjaan ke dalam gereja dan gereja ke dalam dunia pekerjaan.


Kita boleh pelajari di dalam

 • 1 Timotius 3:15

 • 1 Korintus 12:27

 • Efesus 4:12-13

 • KPR 2:42-47 & 11:26

 • Titus 2:3-8

 • Amsal 27:17

 • 1 Tesalonika 2:8

 • Ulangan 6:4-9


#10: Pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan


Kita harus sentiasa mengakui bahawa kerja adalah anugerah Tuhan, seperti juga keupayaan kita untuk bergembira di dalamnya. Sebagai alternatif, kerja dan pencapaian yang timbul daripada iri hati kita terhadap orang lain adalah tidak bermakna dan tidak akan membawa kepuasan dan kegembiraan. Kami menantikan hari apabila kami akan bekerja bersama dalam keharmonian yang sempurna di hadapan Tuhan di Yerusalem Baru.


Kita boleh pelajari di dalam

 • Pengkhutbah 5:19

 • Pengkhutbah 4:4

 • Pengkhutbah 2:4-11

 • Yesaya 65:21-23Dipetik dari Theology of Work Project (https://www.theologyofwork.org/resources/what-does-the-bible-say-about-work)


Comentários


bottom of page