top of page

(2) Membina Perhubungan Yang Autentik

“Bagi mereka yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan hati mereka. Aku menjadi segala-galanya kepada semua orang supaya dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan seramai mungkin.”

(1 Korintus 9:22)


Renungan: Adalah penting untuk kita menyedari kepentingan di dalam kita membina hubungan yang autentik dengan rakan sekerja, supplier dan customer kita di marketplace. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjangkau orang dari semua lapisan masyarakat dan bertemu mereka di mana mereka berada. Rasul Paulus memberikan contoh prinsip ini apabila dia berkata dia menjadi segala-galanya kepada semua orang. Dia menyesuaikan dirinya dengan konteks budaya yang berbeza dan berhubung dengan individu di tahap peribadi untuk membawa mereka lebih dekat kepada mesej injil.


Membina perhubungan yang autentik melibatkan usaha untuk memahami keperluan, cabaran dan aspirasi orang di sekeliling kita. Luangkan masa untuk mendengar dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang autentik dalam perkongsian dan pengalaman mereka.


Dengan menunjukkan simpati dan belas kasihan, kita akan mewujudkan asas kepercayaan dan rasa hormat. Ini menjadi asas kepada perhubungan yang bermakna di mana kita boleh mengongsikan kasih Kristus.


Hubungan yang autentik tidak akan dibina dalam sekelip mata tetapi memerlukan usaha yang konsisten dan autentik. Cari peluang untuk berhubung dengan orang lain di tahap peribadi, di luar batasan perkara berkaitan kerja. Tunjukkan dorongan kepada kehidupan peribadi dan kehidupan profesional mereka. Raikan kejayaan mereka, simpati dengan perjuangan mereka, dan hulurkan bantuan apabila diperlukan.


Dalam interaksi kita, biarlah iman kita menjadi nyata di dalam perbualan. Biarlah tindakan kita mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan rahmat Kristus. Elakkan sikap menghakimi dan sebaliknya memaafkan dan memahami. Kita melakukan dengan maruah dan hormat tanpa mengira kedudukan atau latar belakang mereka.


Semasa kita membina hubungan yang autentik ini, ingat bahawa matlamat utama anda adalah untuk mengongsikan mesej injil kepada orang lain. Kepercayaan mereka akan diwujudkan dan perbualan kita akan semakin mendalam. Kita peka kepada pimpinan Roh Kudus dalam kita membezakan bila dan bagaimana untuk mengongsikan iman kita.


Doa: Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas keistimewaan membina hubungan yang tulen di marketplace. Bantu kami untuk benar-benar mengambil berat orang di sekeliling saya dan berusaha untuk memahami keperluan dan aspirasi mereka. Bimbing kami dalam menunjukkan simpati, belas kasihan, dan rasa hormat dalam interaksi kami. Semoga hubungan kami menjadi mencerminan kasih dan rahmat-Mu. Beri kami kebijaksanaan untuk mengetahui bila dan bagaimana untuk berkongsi mesej injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.


Comments


bottom of page