top of page

Anak Adalah Anugerah TUHAN


Pemazmur memperingatakan kita bahawa “...anak-anak adalah anugerah TUHAN; mereka adalah berkat-Nya.,....” Mazmur 127:1-3


Didalam terjelamahan yang lain kata “..Anak-anak adalah anugerah TUHAN..” adalah diterjelmah sebagai “..pemberian Tuhan, atau karunia daripada Tuhan, atau warisan dari Tuhan atau milik pusaka dari pada Tuhan..”


Secara duniawi, pemazmur memiliki banyak isteri dan hal ini bertentangan dengan rencana penciptaan Tuhan daripada permulaan manusia diciptakanNya. Sebab dari permulaan Tuhan hanya mencipta seorang lelaki untuk seorang perempuan, lalu Dia menyatukan mereka menjadi satu daging. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka:


“…Hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak, supaya keturunan kamu menduduki seluruh muka bumi dan menguasainya. Hendaklah kamu menguasai semua ikan, burung, dan binatang liar…” Kejadian 1:28


Oleh itu seseorang yang mengingini anak, dia harus menerima anak-anak secara yang berkenaan di hati Tuhan, dimana dia harus melalui pernikahan yang sah dengan miliki seorang istri dan menjaga pernikahannya dengan baik. sebab Tuhan ingin mengaruniakan anak melalui pernikahan yang suci.


Anak adalah pemberian daripada Tuhan untuk mereka yang sudah bernikah secara sah dihadapan Tuhan. Oleh kerana anak adalah pemberian daripada Tuhan maka tanggungjawab kita sebagai ibubapa adalah “menjaga dan membesarkan anak itu hidup takut akan Tuhan.


Ingat anak-anak adalah milik pusaka dan pemberian daripada Tuhan, oleh itu kita harus memandang mereka sebagai berkat daripada Tuhan dan bukan sebagai beban. Sebab apabila kita melihat mereka sebagai pemberian daripada maka kita akan sepenuh hati membesarkan mereka.


Oleh itu jadilah penjaga yang baik bagi anak-anak kita.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon hikmat dan pengetahuan didalam saya membangun anak saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Related Posts

See All

Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Opmerkingen


bottom of page