top of page

Bebas - Menjadi Seorang yang Berbeza


‘Dunia dan segala hawa nafsu yang ada di dalamnya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya.’ (1 Yohanes 2:7-17, v.17).


Renungan:


Izinkan saya bertanya kepada anda: Sejauh manakah naluri kumpulan/kawanan dalam menentukan tingkah laku anda? Berapa banyak perkara yang anda lakukan kerana orang lain melakukannya atau mengharapkan anda melakukannya? Sesetengah orang, dikatakan, seperti anjing yang berjalan di hadapan perarakan - anjing itu menoleh ke belakang untuk melihat ke arah mana orang ramai pergi dan kemudian menuju ke arah yang sama.


Salah satu dinamika yang meletakkan Kristus di atas salib ialah naluri kumpulan/kawanan. Dengarkan ini: ‘Tetapi orang ramai itu terus-menerus berteriak dengan kuat supaya Yesus disalib. Akhirnya, mereka berjaya.’(Lukas 23:23). Markus mencatat: 'Ingin memuaskan hati orang ramai, Pilatus ... telah menyesah Yesus, dan menyerahkan Dia untuk disalibkan' (Markus 15:15). Petrus dimasukkan ke dalam penjara kerana naluri kawanan: 'Apabila [Raja Herodes] melihat bahawa hal itu menyenangkan orang Yahudi, dia terus menangkap Petrus juga' (Kisah 12:3).


Memandangkan kumpulan itu adalah kuasa penggerak yang begitu kuat, apa yang perlu kita lakukan mengenainya! Terdapat empat kemungkinan sikap yang boleh kita ambil:

(1) menarik diri daripadanya,

(2) menentangnya,

(3) tunduk kepadanya,

(4) mengatasinya.


Jika kita menarik diri daripadanya, kita menjadi antisosial dan terlepas, bebas. Jika kita sentiasa menentangnya, kita membiakkan pertahanan dan permusuhan. Jika kita tunduk kepadanya maka kita bukan lagi menjadi suara tetapi gema. Satu-satunya cara bagi seorang Kristian untuk mengatasi tarikan kumpulan adalah dengan komited sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, dan bukan kawanan. Berserah kepada-Nya, anda tidak berserah kepada yang lain. Jika anda mementingkan kumpulan, anda tidak selamat; jika anda berpusatkan Tuhan anda selamat. Jangan takut menarik diri dari orang ramai apabila perlu. Dan sentiasa ingat - satu orang dengan Tuhan, walaupun matematik, adalah dalam majoriti.


Ayat rujukan:

Dan.3:8-18, 28;

Rom.12:1-2


Doa:

Bapa, saya melihat bahawa kumpulan itu boleh memuji, tetapi ia tidak boleh memerintah. Saya penentu. Semoga aku dibebaskan dari kuasa kawanan supaya aku dapat membantunya dibebaskan - dari dirinya sendiri untuk berkhidmat kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.


Rev Gerawat Maran

Kommentarer


bottom of page