top of page

Dalam Segala Keadaan Datanglah Kepada Tuhan“…Berserulah kepada-Ku pada masa kesusahan; Aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan memuji Aku.”.…” Mazmur 50:15


Setiap orang yang didunia ini pasti akan melalui berbagai kesulitan atau kesusahan, namun dalam segala kesusahan yang kita lalui didunia ini pasti ada jalan keluar untuk semuanya. Sebab kesusahan bukanlah sesuatu yang kekal, ianya hal yang sementara.


Dengan itu sewaktu kita melalui berbagai kesulitan dan kesusahan jangan penik atau putus asa tetapi ingat kata pemazmur ini. Allah berkata, “Panggillah Aku bila ada kesulitan. Aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan memuliakan Aku.” (Mazmur 50:15)


Sebab apa yang Tuhan inginkan daripada kita adalah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh, dan Dia menginginkan kita menepati janji-janji kita kepadaNya dan Dia mahu kita mempercayakan diri kita hanya kepadaNya didalam masa kesulitan kita supaya Dia dapat menyelamatkan kita, dan kita dapat memuliakanNya.


Bagi Tuhan tidak ada sesuatu perkara yang sukar Dia lakukan untuk kita, sebab didalam Dia segala perkara adalah dibawah kuasaNya. Apabila Dia berfirman maka segalanya akan terjadi. Oleh itu jangan kuathir dan takut apabila kita melalui berbagai kesulitan dan kesukaran.


Sebab Dia berjanji akan menolong kita sekiranya kita datang dan berseru kepadaNya sewaktu dalam kesulitan. Dia Tuhan yang mendengar dan memahami apa yang sedang kita lalui dalam hidup kita.


Dengan itu sewaktu kita dalam keadaan yang sukar atau susah, datang kepadaNya dan berserah kepadaNya di dalam doa kita dengan setia dan sungguh-sungguh, maka Dia yang penuh dengan belaskasihan akan menolong kita.


Ingat dalam Tuhan ada harapan dan ada jalan keluar untuk segala perkara...


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerah seluruh kehidupan saya kepadaMua, bimbinglah saya, dan ajarlah saya untuk terus bergantung kepadaMu dalam segala perkara. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Kommentit


bottom of page