top of page

Hari 3: Pengakuan Kita

Renungan 8 Hari - Perlindungan Rohani Oleh Ibubapa

Teks Alkitab:


Malapetaka mengejar orang berdosa, tetapi kemakmuran adalah ganjaran orang benar. - Amsal 18:21 AVB


Renungan:


Kata-kata kita memiliki kuasa yang besar, terutama ketika diucapkan dalam iman dan sejalan dengan Firman Tuhan. Dalam Amsal 18:21, dikatakan bahwa maut dan hidup berada dalam kuasa lidah. Sebagai ibu bapa, pengakuan dan pengisytiran kita berpotensi membentuk kehidupan dan masa depan anak-anak kita.


Marilah kita mengucapkan janji-janji Tuhan atas anak-anak kita dengan keyakinan, mendeklarasikan berkat dan kehidupan atas jalan hidup mereka. Kata-kata kita memiliki kuasa rohani dan dapat mempengaruhi suasana di rumah kita. Juga sangat penting untuk menciptakan suasana pengampunan dan doa, mengangkat orang-orang yang kita cintai di hadapan Tuhan dan berdoa bagi keselamatan dan pembebasan mereka.


Doa:


Bapa di Syurga, bantu kami menjaga lidah kami dan mengucapkan kata-kata kehidupan atas anak-anak kami. Semoga pengakuan dan pengisytiharan kami sejalan dengan Firman-Mu dan membawa berkat serta perubahan. Kami berdoa untuk keselamatan dan pembebasan orang-orang yang kami cintai. Dalam nama Yesus, Amin.


bottom of page