top of page

Kerana Anugerah Tuhan Kita Dipilih-Nya


“…Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah memberi aku kekuatan untuk menjalankan pekerjaanku. Aku berterima kasih kepada-Nya, kerana Dia menganggap aku layak, dan telah melantik aku untuk melakukan tugas itu,.....” 1 Timotius 1:12


Paulus mengatakan kesyukurannya kepada Tuhan Yesus Kristus kerana telah memberikan dia kekuatan untuk menjalankan pekerjaannya selama ini. Selain itu dia juga mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus kerana menganggap dirinya layak untuk melaksanakan tugas sebagai hamba-Nya dengan mempercayai dirinya bagi tugas yang istimewa dan melantik dirinya menjadi hamba-Nya.


Walaupun secara manusiawi dia pada masa yang lalu adalah seorang “…yang telah mengkufuri, menganiaya dan menghina Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihani dirnya meskipun dirinya pada waktu itu dia tidak percaya kepada Kristus, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Tuhan Yesus tetap menggunakan dirinya untuk tugas yang sangat istimewa ini.


Demikian juga kita pada hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Kita Yesus Kristus kerana memilih diri kita untuk menjadi hamba-Nya, meskipun diri kita sebenarnya tidak layak oleh kerana ketidaktaatan kita kepada perintah-Nya. Namun Dia tetap mengasihi kita dan memanggil dan mempercayai dan melayakan kita untuk melayani Dia. Oleh itu marilah kita berkerja keras selama ada peluang untuk giat melayani Dia sebab:


Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kita mengetahui bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, tidak akan percuma. (1 Kor 15:58)


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, mengucap terima kasih kepadaMu ya Tuhan kerana memilih saya, walaupun saya orang yang sangat hina namun Engkau tetap memilih saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.Comentarios


bottom of page