top of page

Kesukaan Kita Hari ini


“…Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku! Aku menyimpan segala ajaran-Mu dalam hatiku…” Mazmur 40:9


Pemazmur berkata kepada kita tentang hal yang dia sangat suka untuk lakukan didalam kehidupannya “...iaitu melakukan kehendak Tuhan, dan menyimpan segala ajaran Tuhan didalam hatinya…”


Mengapa pemazmur mengatakan bahawa kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan, dan menyimpan segala ajaran Tuhan didalam hatinya? Sebab korban dan persembahan (korban untuk menghapuskan dosa) bukanlah yang Tuhan minta untuk menyenangkan hatiNya.


Tetapi apa yang Tuhan minta daripada orang yang percaya kepadaNya adalah telinga yang dapat mendengar firman-Nya atau telinga yang dapat mendengar suaraNya. Dengan itu pemazamur berkata “..Tuhan aku ada di sini, aku siap melakukan apa yang telah tertulis dalam kitab tentang aku..”


Bagaimana dengan diri kita pada hari ini? apakah kesukaan diri kita pada hari ini? apakah kesukaan kita pada hari ini adalah melakukan yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh mengetahui ajaran Tuhan bagi hidup kita...”


Sebab jika kita tetap tinggal di dalam Dia dan kita mengikuti ajaran-Nya dan kita melakukan semua ajaranNya maka mintalah apa sahaja yang kita kehendaki, maka kita akan memperolehinya.


Doa: Bapa yang di surga, ajarlah saya untuk mencintai FirmanMu sentiasa didalam kehidupan ini, setiap hari saya merenung dan menghayatinya, menjadikan FirmanMu penuntun hidup saya setiap hari. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page