top of page

Melihat Diri Dari Sudut Kebenaran Firman Tuhan


 "…Tiap-tiap orang harus memeriksa kelakuannya sendiri, sama ada baik atau tidak. Jika baik, dia boleh berbangga dengan hal itu. Tetapi dia tidak perlu membandingkan apa yang dilakukannya dengan apa yang dilakukan orang lain.....” Galatia 6:4


Paulus menasihatkan jemaah yang ada di Galatia agar tidak perlu membanding-bandingkan diri mereka dengan saudara-saudari seiman yang lain. Tetapi mereka harus terlebih dahulu menguji perbuatan mereka sendiri dengan menilai perbuatan mereka sendiri supaya mereka boleh berpuas hati dengan cara mereka sendiri melayani Tuhan dan bukan memegahkan diri di hadapan orang lain.


Oleh sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menilaikan diri kita berdasar pad acara penilaian dunia ini atau manusia, tetapi kita haru menilaikan diri kita berdasar pada penilaian kebenaran Firman Tuhan.


Sebab dunia melihat kepada hal-hal lahiriah dan bukan kepada hal-hal surgawi, dengan itu marilah kita mencerminkan diri kita setiap hari pada kebenaran Firman Tuhan agar kita akan berjalan terus pada kehendak Tuhan.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan seluruh diri saya kepadaMu, memohon bimbingan daripada RohMu, agar saya sentiasa menjalani kehidpuan yang menyenangkan hatiMu. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Kommentare


bottom of page