top of page

Memasuki Istirahat Allah


' “Maka Aku bersumpah dalam kemurkaan-Ku, ‘mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatan-Ku,’ (Ibrani 4:3-5, ayat 3).


Renungan:


Ramai orang Kristian keliru dengan konsep yang terkandung dalam perkataan 'rehat' seperti yang digunakan dalam Alkitab. Jadi mari kita lihat sama ada hari ini kita boleh menyelesaikan kekeliruan itu.


Perkataan Yunani untuk 'berehat' secara literal bermaksud 'berhenti mencuba dan diam'. Cara terbaik untuk memahami 'istirahat' yang difirmankan oleh Tuhan adalah dengan mempertimbangkan pelantikan Sabat pertama. Tuhan berehat pada hari ketujuh untuk beberapa sebab, salah satunya adalah untuk memberi kita gambaran tentang apa itu iman. 'Rehat' telah tersedia untuk kita sejak fajar penciptaan, dan sesiapa yang tahu apa ertinya berhenti berjuang, memelihara nyawa mereka dan bergantung kepada Tuhan untuk mata pencarian harian mereka, pada tahap tertentu, memelihara Sabat. Perhentian yang Tuhan panggil untuk kita masuki ialah perhentian-Nya - perhentian yang datang daripada memasuki dengan iman ke dalam sifat-Nya yang penuh damai dan yakin tentang Diri-Nya.


Seperti yang kita ketahui, orang Israel adalah bangsa yang gelisah dan degil, dan kemuncak ketidaktaatan mereka berlaku apabila mereka tanpa iman enggan memasuki Kanaan dan mempertimbangkan untuk kembali ke Mesir. Pada masa itu, mereka menghadapi akibat daripada pilihan mereka dan mereka tidak dapat masuk ke dalam perhentian yang telah difirmankan Tuhan sebelumnya. Mereka tidak dihalang daripada memasuki negeri itu, tetapi mereka dihalang daripada memasuki perhentian yang dijanjikan.


Apabila orang Israel akhirnya tiba di negeri itu, rehat mereka sentiasa terganggu oleh tentera yang mengamuk dan pertempuran yang sengit. Apa sahaja rehat yang mereka ada adalah sementara dan tidak kekal. Tujuannya adalah untuk mengisytiharkan bahawa rehat Tuhan hanya untuk mereka yang menerima sikap amanah yang sempurna.


Renungan Lanjut:


Keluaran 16:1-30


Doa:


Bapa, kami umat-Mu hari ini sangat mirip dengan orang-orang dahulu - kami lebih suka menjaga diri daripada mengalami kelemahan dalam kepercayaan kami. Ampunilah kami, dan ajar kami cara benar-benar memasuki 'rehat'-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.


Rev Gerawat Maran

コメント


bottom of page