top of page

Memohon Pengampunan Dosa


“….Ampunkan segala dosa dan kesalahan masa mudaku. Ya TUHAN, demi kasih dan kebaikan-Mu ingatlah akan aku.…” Mazmur 25:7


Pemazmur dengan secara khusus memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan sewaktu masa mudanya. Dia meminta kepada Tuhan agar Dia tidak lagi mengingatkan semuanya lagi.


Sebab Pemazmur memohon pengampunan ke atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran masa mudanya demi kasih, kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pengampunan ke atas dosa dan pelanggarannya memainkan peranan yang penting bagi hidup pemazmur.


Sebab pengampunan “..dosa-dosa dan kesalahan pada waktu mudanya...” akan menyebabkan dosa-dosanya itu tidak lagi akan melawannya, tidak lagi akan menuduhnya, dan tidak lagi akan menghakimnya.”


Ingat sewaktu Tuhan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, Tuhan tidak lagi akan mengingatkan semuanya lagi, tetapi Dia akan meyakinkan kita bahawa dosa kita sudah diampuni dan Dia tidak ingatnya lagi. Tetapi iblis sentiasa membangkitkan dosa kita.


Oleh itu harus tahu dan memandang kepada Tuhan atas segala perkara, sebab didalam Tuhan kita tenang dan aman.


Doa: Bapa yang di surga, saya berterima kasih ke atas pengampunan yang Engkau telah berikan kepada saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page