top of page

Menghidupi Identiti (3)


Kolose 3: 8 Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9 Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, 10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya;


Frasa penting dalam renungan kali ini yang sangat perlu dihayati adalah "Tetapi sekarang...". Perkataan "Tetapi" dalam frasa ini menunjukkan bahawa ada kesinambungan atau kesan daripada ayat sebelumnya. Paulus juga menekankan kata "sekarang" kepada jemaat di Kolose yang menandakan bahawa ada peralihan baru daripada keadaan sebelumnya yang sudah saya huraikan dalam renungan lalu.


Ya benar! Kita sudah beralih daripada "dahulu" kepada "sekarang". Sesuai dengan teks utama di atas, sekaranglah waktunya yang tepat untuk kita membuang marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Kalau kita memperhatikan secara teliti kesemua sikap ini, semuanya berbentuk luaran atau sesuatu yang boleh dilihat.


Perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus; untuk sesuatu yang berbentuk dalaman seperti sifat duniawi dalam Kolose 3:5, Paulus berkata "matikanlah", namun untuk sesuatu yang berbentuk luaran, dia mengatakan "buanglah". Wow! Ini merupakan wahyu yang sangat luarbiasa. Kita sudah mendapat kunci untuk menghidupi identiti kita secara tepat pada waktu "sekarang". Kita hanya perlu membuang sikap-sikap luaran kita yang tidak memberkati orang lain kerana akar kepada sikap tersebut sudah dimatikan. Maknanya, perubahan sikap atau transformasi hidup kita pada waktu sekarang ini bukan lagi sesuatu yang mustahil. Yesus telah mematikan akarnya. Maka, buahnya tidak akan bertumbuh lagi. Namun, kita perlu menguatkuasakan kebenaran ini di dalam hidup kita agar kita tidak tertipu lagi dengan tipu daya dunia dan kuasa dosa.


Sememangnya sangat sukar untuk membuang sikap luaran sekiranya akar yang menopang kepada sikap tersebut masih hidup. Tetapi puji Tuhan, manusia lama kita beserta kelakuannya sudah ditanggalkan sekali untuk selamanya. Sekarang, kita berada di dalam perjalanan hidup sebagai manusia baru dengan identiti yang baru. Firman Tuhan di atas mengatakan bahawa manusia baru ini terus-menerus diperbaharui sampai kepada tahap kita memperoleh pengetahuan yang benar seturut gambar Allah. Tuhan memberkati!


Pr Roy DinsimComments


bottom of page