top of page

Penyebab Dan Kesan'Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi Dan berdoa.' (Lukas 5:12-26, ay.16)
('But Jesus often withdrew to lonely places and prayed.' v16)

Kita terus melihat kehidupan doa Yesus. Pembacaan hari ini memberitahu kita bahawa sedang berita tentang mujizat-mujizat yang Yesus buat tersebar, Dia selalu mengundurkan diri daripada orang banyak - untuk berdoa. Banyak orang pergi mengikuti orang sekeliling, mereka tidak berdoa. Itu sebabnya mereka gagal menarik orang ramai karena mereka mempunyai sedikit untuk diberi.


Pengkhutbah-pengkhutbah, selalu sedar akan orang banyak maka itu tidak cukup sedar tentang doa.


Sebabnya orang banyak mengikuti Yesus karena mereka tahu bahwa Dia ada sesuatu yang khusus untuk diberi. Ayat 17 katakan, 'Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Is dapat menyembuhkan orang sakit.' Kedua perkara ini penyebab Dan kesan (were cause and effect); 'Jesus often withdrew to lonely places and prayed', 'Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi Dan berdoa'. 'Kuasa Tuhan Yesus menyertai Dia'. ('The power of Lord was with Jesus'.)


Jika Yesus tinggal di tempat awam Dan tidak berdoa, itu juga sebab Dan kesan Dia tidak akan mampu untuk melayani orang karena Dia tidak mengambil masa untuk bersama Bapa di syurga untuk berdoa.


Jika Yesus perlu mengambil banyak masa dalam doa, Dan apa lagi kita perlu?

Seperti satu jam tangan yang perlu di pusing setiap hari, doa pusing spring hidup. Satu bilek dalam satu Maktab Alkitab mempunyai tulisan di atas dinding: 'Untuk mengelakkan sesat, gunakan bilik ini selalu'. Begitu mudah kita kita sesat dalam dunia maka kita datang pada masa berdoa untuk mencurahkan ucapan syukur kita kepada Allah untuk membiasakan diri kita dalam dunia rohani untuk mendapat arahan pada hari itu.


'Doa' kata seorang pengarang, 'Ia seperti seekor burung merpati yang bunyi, yang hilang arahnya pusingannya untuk mendapat arah pulang'.

Dari doa kita pergi kearah pulang ke rumah dalam hati kita. Sayap tidak lagi segan untuk hati yang pasti.


Ayat rujukan:

Markus 9:14-29


Doa:

(Prayer):


Bapa, hari demi hari, keyakinan semakin dalam Dan hidup doa saya memerlukan di bentuk secara rohani. Sangatlah susah untuk mencari cukup masa berdoa, tolonglah saya untuk membuat masa. Dalam nama Yesus.


Amin

Rev Gerawat

Comments


bottom of page