top of page

Satu Perkara Yang Krusial


Shalom dan Selamat pagi saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan doa ucapan syukur dan pujian.


Renungan Firman Tuhan kita pada pagi ini:"Satu perkara yang krusial" ("A crucial issue")


'Sesungguhnya, aku percaya, akan melihat kebaikkan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup' (Mazmur 27:1-14)

('I am remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living!' (v13).


Renungan:


Isu yang selalu dikaitkan dari permulaan renungan ialah bahawa kita tidak akan mengalami hidup yang teguh yang Allah inginkan, kecuali akar-akar hidup kita masuk kedalam Dia, seperti yang Yeremia sebut dalam pembacaan yang kita baca pada renungan sebelumnya, ('Di berkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!') Yeremia 17:7.


Karena itu, pertanyaan yang pertama kita harus tanya diri kita ialah: Berapa dalamkah kepercayaan kita kepada Allah dan berapa besarkah pengharapan kita kepada Dia?


Satu hal yang pasti kita mahu tahu ialah, seberapa dalamkah kita di dalam Dia; Jika kita mempunyai keraguan dan tidak yakin terhadap Dia. Sepanjang bertahun lamanya saya menjadi seorang yang lahir baru, saya yakin bahawa kita susah mendapat damai dan tinggal dalam ketenangan kecuali kita yakin akan kasih dan kebaikkan Allah.


Kadang-kala kasih dan kebaikkan Allah boleh dipersoakan melalui pristiwa-pristiwa seperti tsunami dan bencan-bencana yang semulajadi (natural disasters); seperti guruh, kebakaran dan gempah bumi, atau apabila Allah menyangkali kita dengan memberi kita pencobaan untuk menyelematkan kita. Keraguan tentang kasih dan kebaikkan Allah selalu di bandingkan dengan fakta salib, Allah yang mengasihi sehingga memberi Anak-Nya untuk mati bagi kita dan menyerahkan Anak-Nya untuk mereka yang percaya kepada-Nya. Oleh itu, kekekalan di surga seharusnya baik.


Kita tidak selalu menjawab soalan-soalan orang yang menggunakan bencana-bencana yang berluasa untuk menyoal sifat Allah, tetapi kita mempercayai Allah dengan iman. Seperti Pemazmur dalam teks hari ini, kita percaya bahawa bila perkara di nyatakan, Allah akan kelihatan adil Ddn benar dalam jalanNya menguruskan bumi Nya. Di sini, dalam dunia ini, kita merasa megah bertanya pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita kurang mengerti akan jawabannya. Tetapi, hal yang paling krusial dalam kehidupan kita adalah mempercayai kebaikkan Allah dalam setiap perkara yang terjadi!


Ayat-ayat rujukan:


Mazmur 23:1-6;

56:1-4


Doa: Bapa yang indah, ajarlah saya agar tidak pernah berputus asa dalam pengharapan kepadaMu. Saya tahu bahwa dalam setiap perancangan saya, Engkau yang akan memutuskanNya untuk kebaikkan saya. Keputusan Engkau itu akan menjelaskan semuanya. Tolongkan saya, seperti Yeremia, mempercayai dan menyakini Engkau dengan iman. Dalam nama Yesus.


Amin.

Rev Gerawat Maran

bottom of page