top of page

Tinggalkanlah yang Jahat


“…Tinggalkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, supaya keturunanmu hidup di negeri ini selama-lamanya…” Mazmur 37:27


Pemazmur menasihatkan setiap kita supaya meninggalkan yang jahat dan melakukan yang baik. Ha ini memberitahu kita supaya menjauhkan diri kita daripada segala kejahatan atau berhenti berbuat jahat atau benci akan kejahatan, tetapi terus bertekun untuk berbuat baik.


Untuk meninggalkan segala kejahatan bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan sesorang sekiranya dia sanggup untuk bertindak. Sebab untuk meninggalkan cara hidup yang najis dan jahat adalah pilihan kita.


Semuanya terletak pada diri kita untuk memutuskan apakah tindakan yang kita mahu ambil bagi diri kita, dalam Tuhan tiada paksaan. Walaupun Tuhan mahu setiap kita memilihNya untuk keterjaminan kehidupan kita. Namun Dia hanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan untuk menikmati kehidupan yang dijanjikanNya.


Oleh itu kita yang harus bertindak bagi bagi pihak kita, jika kita mahu menikmati perlindungan, pertolongan dan penyeratan Tuhan didalam hidup kita. Sebab Dia TUHAN suka akan kebenaran dan benci akan dosa.


Setiap orang yang setiap kepadaNya dan menjalani kehidupan yang berkeanaan kepadaNya akan dipeliharakan dan dilindungi olehNya. Dengan itu apakah anda siap untuk meninggalkan segala cara hidup yang menajiskan pada hari ini?


. “Tuhan itu suci, oleh itu kita harus menjalani kehidupan yang suci, (1 Petrus 1:16) setiap hari.


Doa: Bapa yang di surga, ajarlah saya untuk menjalani kehidupan yang berkeanaan kepadaMu dengan menolak segala kejahatan daripada menguasai kehidupan saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

コメント


bottom of page