top of page

Tuhan Bersama Dengan Orang Yang Salih“…Orang yang salih diselamatkan oleh TUHAN; Dia melindungi mereka pada masa kesusahan...…” Mazmur 37:39


Pemazmur berkata kepada kita bahawa TUHAN akan menyelamatkan orang salih, Dia akan menjadi penyelamat dan pelindung mereka pada waktu kesusahan yang akan datang dengan melindungi mereka waktu kesesakan.


Orang salih ini merujuk kepada mereka yang hanya mempercayakan dirinya hanya kepada TUHAN untuk pertolongan dan penyelamatan mereka setiap hari. Mereka hanya menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan untuk bimbingan.


Oleh itu bagi mereka hanya Tuhanlah tempat mereka untuk mengharapkan pertolongan dan pelepasan daripada perangkap orang jahat. Iaitu apabila mereka datang kepadaNy untuk memohon pertolongan dan penyelamatan dengan serta-merta Tuhan membebaskan mereka daripada orang jahat.


Itulah sebabnya pemazmur berkata kepada kita bahawa orang yang salih diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan pada masa kesusahan. Jika Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka maka Tuhan yang sama juga akan menolong dan melepaskan kita


Oleh itu janganlah takut dengan rancangan orang yang jahat terhadap diri kita, sebab Dia Tuhan yang menolong pemazmur akan menolong dan melepaskan kita. Dengan itu percayalah dan bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan untuk pertolongan dan penyelamatan.


Doa: Bapa yang di surga, saya memuji namaMu kerana menjadi penolong dan pelelamat hidup saya dalam segala keadaan. Dengan itu saya menyerahkan seluruh kehidupan saya hanya kepadaMu. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

bottom of page