top of page

Tujuan Hidup Yang Benar


Kejadian 1:26, “Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita.”


Segala sesuatu yang diciptakan dalam dunia ini ada tujuannya, bahkan barang yang fana sekalipun. Contoh, semua barang yang dapat kita lihat dengan mata kasar yang dicipta oleh manusia ada tujuannya, iaitu untuk membantu memudahkan kehidupan kita. Kenderaan seperti kereta dicipta supaya dapat membawa kita ke suatu destinasi. Handphone dicipta supaya kita dapat berkomunikasi dan berurusan tanpa batas sempadan. Kerusi dicipta untuk apa? Supaya kita dapat duduk diatasnya. Bahkan barang-barang yang kecil sekalipun yang kelihatannya tidak penting tetapi tetap ada tujuan kegunaannya. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan ada tujuannya. Dia tidak menciptakan kita sesuka hati tanpa ada sebarang tujuan.


Apakah kita tahu tujuan hidup kita? Pentingkah untuk kita tahu tujuan hidup kita? Pernahkah kita bertanya kenapa kita berada di atas muka bumi ini? Apa yang kita harus lakukan sewaktu kita di sini? Kemanakah kita akan pergi selepas ini? Sayangnya walaupun perkara ini adalah perkara dasar namun tidak ramai orang yang mengetahui tujuan asal Tuhan atas hidupnya. Orang yang tidak hidup dengan tujuannya seperti kapal layar yang hanyut di lautan tanpa destinasi, hanya mengikut arus. Ia tentunya akan tersasar dari jalur destinasinya, dan yang pasti ia tidak akan sampai kepada tujuan akhirnya. Ini sangat berbahaya.


Mengetahui dan memahami tujuan hidup yang benar akan mempengaruhi keseluruhan gaya hidup kita- pola fikiran, sikap dan respon serta prioriti kita itu bergantung kepada pemahaman akan tujuan hidup. Sekiranya pemahaman kita salah mengenai tujuan hidup maka kita akan hidup dalam kekeliruan identiti-kita keliru tentang siapa diri kita yang sebenar, bahkan keliru tentang siapa sebenarnya Tuhan. Kekeliruan boleh menyebabkan kita tidak dapat membezakan apa yang benar dan apa yang hampir benar, malah sikap, respon serta prioriti kita juga akan tersasar jauh dari yang sepatutnya. Dan akhirnya kita hanyalah orang yang hidup seperti lalang, ditiup angin ke kiri, ke kirilah kita, di tiup ke kanan, maka ke kananlah kita.


Apakah itu tujuan hidup yang benar bagi orang percaya? Tujuan hidup yang benar adalah hidup yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan-Nya Tuhan bagi kita. Kalau manusia membuat pen dengan tujuan untuk menulis, Tuhan mencipta manusia untuk apa? Kejadian 1:26, “Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita.” Ini adalah kata-kata yang sangat penting yang perlu dicermati dengan teliti, kerana di dalamnya terkandung seluruh tujuan dan rencana asal Tuhan terhadap manusia. Manusia dicipta menurut gambaran dan rupa Kita. Erti daripada kata menurut gambaran dan rupa ini membawa maksud sama atau serupa. Serupa apa? Serupa seperti KITA. Siapakah KITA di dalam ayat ini? KITA ini merujuk kepada Tuhan Tritunggal, kepenuhan keberadaan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Keserupaan ini bukanlah dalam maksud serupa secara jasmani tetapi serupa dalam memiliki potensi-potensi, keupayaan dan nilai-nilai serta karakter-karakter Ilahi di dalam diri kita. Untuk apa Tuhan mencipta kita serupa seperti DIA. Supaya kita berkuasa dan memerintah serta mendominasi bumi sebagai wakilnya Tuhan. Agar melalui hidup kita, kita mencerminkan gambaran dan rupa Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan di bumi ini. Contohnya, Tuhan itu kasih. Itu adalah sifat-Nya dan keperibadian-Nya. Dan di dalam kita tertanam kasih Tuhan ini. Sama ada kita sedar atau tidak, kita memiliki benih kasih Tuhan ini. Dan kita tunjukkannya kepada orang-orang yang kita kasihi.


Selepas kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan tidak pernah menghapuskan tujuan asal-Nya dalam hidup kita. Tujuan-Nya untuk kita itu kekal. Kerana itu Dia menyediakan jalan keluar agar kita dapat kembali kepada posisi asal kita di dalam-Nya melalui salib Yesus, supaya hidup kita terus mencerminkan kemuliaan, kuasa dan keperibadian-Nya. “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya..” (Rom 8:29).


Soalan untuk kita cermati hari ini: 1. Apakah hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus? Bagaimana dengan hati dan fikiran kita? Sikap serta respon-respon kita terhadap Tuhan dan sesama sendiri? Prioriti-prioriti yang kita letakkan dalam hidup kita, apakah ia selari dengan Yesus? 2. Apakah hidup kita mencerminkan kemuliaan keperibadian-Nya? Apakakah kita mengeluarkan potensi-potensi serta nilai-nilai Ilahi? Apakah kita menghidupi karakter-karakter Ilahi yang sudah tertanam sejak dari awal lagi dalam diri kita? Sekiranya hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan, nilai dan karakter Ilahi baik dalam kehidupan peribadi mahupun dalam pekerjaan serta pelayanan, kita sebenarnya gagal....sudah jauh tersasar dari tujuan asal Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi serupa dengan-Nya.


Sahabat yang dikasihi, tujuan utama dalam hidup kita adalah menjadi serupa sama seperti Yesus. Jadi jangan jadikan matlamat hidup kita hanya untuk kaya, terkenal atau popular, tetapi jadikan matlamat dan tujuan hidup kita untuk menjadi sama serupa seperti Yesus, yang membawa imej Yesus-penuh dengan kasih-karunia dan kuasa-Nya. Ciptaan-Nya di dalamnya diri kita ini hanya akan sempurna apabila kita menghidupkan gambaran-Nya, imej-Nya, keserupaan-Nya di dalam kita dan menjadi sama seperti Dia, dengan itu memuliakan Dia!


“Barangsiapa mengatakan bahawa Ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup” (1 Yoh 2:6). Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dengan Rahmat-Nya yang kekal. Amen.


Tuhan Memberkati,

Sue

bottom of page