top of page

Yang Diperlukan Adalah Tindakan' tetapi firman yang didengar mereka tidak menguntungkan mereka kerana tidak berpadu dengan iman. (Ibrani 4:1-2, ayat 2).


Renungan:


Walaupun Tuhan mahu umat-Nya berhenti mengembara dan mempunyai kehidupan yang lebih stabil dan terjamin, mereka gagal (seperti yang telah kita lihat) untuk masuk ke tanah yang dijanjikan kerana ketidakpercayaan. Apabila orang Israel berdiri di sempadan tanah itu, mereka tidak ragu-ragu bahawa tanah itu wujud dan bahawa ia mengandungi segala yang dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka gagal melaksanakan kepercayaan mereka dan akhirnya mengembara di padang gurun. Iman adalah lebih daripada sekadar kepercayaan; iman bertindak atas kepercayaan itu. Ahli teologi lama Wales pernah mengatakan bahawa iman mempunyai tiga komponen: pengetahuan, pengabdian, dan kepercayaan. Tiga perkara ini mesti berfungsi untuk iman mencapai tujuannya.


Penulis menegaskan dalam ayat 1 bab 4 bahawa Injil (berita baik) yang sama yang diberikan kepada orang Israel juga diberikan kepada kita. Tujuan segala yang Tuhan ingin lakukan untuk kita di dunia ini adalah untuk membawa kita dari kehidupan yang cuba berehat dan percaya kepada-Nya.


Pertimbangkan masalah utama yang selalu dihadapi oleh orang Israel: 'mereka yang mendengar tidak menggabungkannya dengan iman'. Dalam erti kata lain, mereka mendengar berita baik tetapi mereka tidak bertindak mengikut mesej itu. Ini adalah punca asas perjuangan besar mereka, dan satu-satunya sebab terbesar mengapa sejarah mereka seterusnya ditandai dengan begitu banyak pergolakan.


Dan di sinilah kita juga akan jatuh melainkan kita sangat berhati-hati. Tidak cukup dengan hanya percaya - kepercayaan perlu diterjemahkan ke dalam tindakan. Seseorang pernah mengulas tentang gereja secara umum: 'Apabila semua dikatakan dan dilakukan, lebih banyak yang dikatakan daripada dilakukan.' Dalam bidang akidah, seperti dalam domain lain, perkataan adalah murah. Apa yang penting ialah tindakan.


Renungan Lanjut:


Yakobus 1:22-25;

2:14-26


Doa:


Bapa, betapa kuatnya Engkau menunjukkan masalah kami apabila Engkau mengingatkan kami bahawa iman lebih daripada sekadar percaya. Ajar saya cara menggabungkan iman - iman yang benar - dengan semua yang saya dengar dalam Firman-Mu. Dalam nama Kristus saya bertanya ini. Amin.


Rev Gerawat Maran

bottom of page