top of page

Aku Telah Mengambil Keputusan Untuk Mentaati Hukum-Mu


Apakah keputusan yang Anda telah ambil untuk hidup Anda pada hari ini? Apakah Anda mengambil keputusan yang serupa dengan pemazmur ini, yang berkata dengan penuh perasaan, telah membuat sebuah ketetapan bagi dirinya untuk bertekad tetap setia kepada firman Tuhan, serta hidup dan mati dengannya?

Dia berkata kepada kita bahawa “…dia telah mengambil keputusan untuk mentaati hukum Tuhan sehingga akhir hidupnya…” Mazmur 119:112


Pemazmur telah mengambil tekad untuk mentaati segala “peringatan-peringatan Tuhan (kebenaran dan janji-janji firman-Mu) selama hidupnya. Sebab baginya “…peringatan-peringatan Tuhan…” merupakan pusaka bagi hidupnya dan kegirangan hatinya.


Oleh kerana mentaati hukum Tuhan maka kegirangan telah memenuhi hatinya, oleh yang demikian maka dia berjanji untuk menaati hukum Tuhan selama hidupnya, sebab di dalam peringatan Tuhan terkandung hal-hal yang baik bagi hidupnya.


Dengan itu, dia membuat keputusan bagi dirinya untuk mentaati hukum Tuhan selama hidupnya di dunia ini. Bagaimana dengan diri kita pada hari ini? Apakah tekad yang ada di dalam hati Anda saat ini?


Apakah Anda juga akan membuat keputusan untuk menaati hukum Tuhan selama hidup Anda? Ingat, hukum Tuhan itu baik untuk hidup Anda dan saya. Sebab di dalam hukum Tuhan terkandung segala jawaban bagi setiap persoalan dalam hidup kita.


Dengan itu, taatilah segala hukum Tuhan bagi diri Anda selama kita hidup di dunia ini.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepada-Mu, mengucap syukur ke atas hukum-Mu yang Engkau berikan kepada saya, biarlah hukum-Mu menjadi panduan bagi hidup saya selama berada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page