top of page

Apakah pengakuan yang dibuat oleh Yesus yang hanya boleh dibuat Allah?  1. “Akulah Roti Hidup itu.” (Yohanes 6:35)


  • Yesus berkata, “Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepada-Ku tidak akan dahaga lagi.” Dengan menggunakan frasa “Akulah,” Dia menggemakan penyataan diri Allah dalam Perjanjian Lama (Keluaran 3:14). Yesus memenuhi kelaparan rohani dan memberikan/menawarkan hidup kekal.


2. “Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup.” (Yohanes 14:6)


  • Yesus menegaskan bahawa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dia mengaku keesaan dengan Bapa, dengan mengatakan, "Sesiapa yang telah melihat-Ku, telah melihat Bapa." Pernyataan ini menekankan sifat ilahi-Nya dan peranan unik-Nya sebagai pengantara antara Allah dengan manusia.

3. “Aku dan Bapa adalah Satu.” (Yohanes 10:30)


  • Yesus dengan beraninya mengaku keesaan-Nya dengan Bapa. Ini menggemakan Shema (Ulangan 6:4) dan sama seperti satu pengakuan tentang keilahian. Orang Yahudi memahami hal ini, dan mereka memungut batu untuk merejam-Nya.


4. “Akulah Kebangkitan dan Hidup” (Yohanes 11:25)

                 

  • Yesus datang ke bumi untuk membuka/merintis jalan kepada hidup kekal, yang mewajibkan/memerlukan kebangkitan daripada maut. Yesus berkata dalam Yohanes 11:25, “Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepada-Ku akan hidup, meskipun dia sudah mati.”


5. Mukjizat dan Pekerjaan


  • Yesus melakukan banyak mukjizat, termasuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan meredakan ribut. Tindakan-tindakan luar biasa ini memperlihatkan/menunjukkan kuasa dan kewibawaan ilahi-Nya. Mukjizat-mukjizat itu merupakan tanda terhadap identiti-Nya sebagai Anak Allah.


6. Kesaksian Yohanes Pembaptis


  • Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian terhadap keilahian Yesus, dengan menyeru Dia sebagai Anak Domba Allah (Yohanes 1:29) dan mengakui keunggulan Yesus (Yohanes 3:26-32). Kesaksian Yohanes mengesahkan misi ilahi Yesus.

7. Kesaksian Allah Bapa

  • Semasa baptisan Yesus, Allah Bapa berfirman, "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan." Selain itu, kasih kurnia dalaman Bapa bekerja dalam hati manusia untuk memimpin mereka percaya kepada Yesus.


Secara ringkas, pengakuan Yesus, perbuatan-perbuatan ajaib-Nya, dan kesaksian orang lain semuanya memperlihatkan/menunjukkan sifat keilahian-Nya. Tutur kata dan tindak-tanduk-Nya secara konsisten menyatakan identiti-Nya sebagai Anak Allah.

Comments


bottom of page