top of page

Berbakti kepada Tuhan itu baik
“...Berbakti kepada TUHAN itu baik, berlanjutan selama-lamanya. Ketetapan TUHAN itu adil, tidak berat sebelah....... Maz 19:10


Pemazmur berkata bahawa “…berbakti kepada TUHAN itu baik, sebab ianya bertahan selama-lamanya. Dan Ketetapan TUHAN itu adil, tidak berat sebelah.


Apakah yang dimaksudkan dengan pemazmur tentang “berbakti kepada Tuhan itu baik”? berbakti kepada Tuhan ini merujuk hidup yang takut akan Tuhan, dan belajar hidup hormat dengan Tuhan.


Menjalani kehidupan yang takut akan TUHAN adalah baik dan bertahan untuk selama-lamanya, oleh itu kita perlu menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan sepanjang hidup kita didunia ini. Sebab hidup takut akan Tuhan itu baik.


Jalanilah kehidupan yang takut akan Tuhan setiap hari, sebab cara hidup ini akan bertahan untuk selama-lamanya dan tidak akan merugikan diri kita secara peribadi tetapi ianya mendatangkan kebaikan untuk hidup kita.


Hidup takut akan Tuhan menurut Amsal 8:13 “seseorang itu harus membenci segala kejahatan; dan membenci segala kesombongan dan membenci segala keangkuhan, tingkah laku yang jahat dan dusta.


Hidup takut akan Tuhan bukanlah hal yang sukar untuk dijalani, sekiranya kita sanggup untuk meninggalkan segala bentuk dosa. Dengan mengikut Tuhan Yesus setiap hari dengan sepenuh hati, segala akal, kekuatan dan jiwa kita.Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, dan memohon bimbinganMu agar saya hidup takut akan Engkau setiap hari, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

bottom of page