top of page

Bersama Tuhan Kita Kuat


“…Tolonglah kami melawan musuh, kerana pertolongan manusia tidak berguna. Bersama dengan Allah, kita akan berjaya; Dialah yang akan mengalahkan musuh kita.…” Mazmur 60:13-14


Pada saat ini pemazmur sedang menghadapi ancaman daripada musuh-musuhnya, oleh itu dia datang kepada Tuhan untuk memohon perlindungan, dengan berseru “…tolonglah kami melawan musuh, kerana pertolongan manusia tidak berguna.


Pemazmur tahu bahawa didalam menghadapi ancaman musuh-musuhnya, dia tidak boleh bergantung pada pertolongan manusia, sebab semuanya hanyalah sia-sialah. Sebab pertolongan daripada manusia hanyalah terbatas.


Oleh itu pemazmur harus bersandar kepada Tuhan untuk menolong dirinya didalam menghadapi serangan musuh-musuhnya, sebab hanya didalam Tuhan sahaja dia selamat daripada ancaman musuh-musuhnya.


Dengan itu pemazmur dengan yakin berkata kepada kita “…bersama dengan Tuhan, dia akan berjaya; sebab Dialah Tuhan yang akan mengalahkan musuhnya. Bagaimana dengan diri anda pada saat ini? Sewaktu anda menghadapi serangan dan ancaman musuh-musuh kita.


Apakah respon kita, apakah kita datang kepada Tuhan untuk pertolongan… marilah kita mengikuti teladan pemazmur didalam menghadapi ancaman setiap hari..


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, dan bersyukur kerana Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup saya. Didalam Engkau saya aman dan selamat, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

bottom of page