top of page

Binalah Sikap Yang Saling Menolong"…Hendaklah kamu saling menolong memikul beban. Dengan cara demikian kamu akan mentaati perintah Kristus.....” Galatia 6:2


Paulus menasihat setiap kita yang sudah dewasa didalam kerohanian supaya membina sebuah sikap yang saling tolong-menolong di antara satu sesama yang lain sewaktu seorang melalui masa yang sukar dan sulit. Sebab sikap yang tolong-menolong diantara satu yang lain merupakan sikap seseorang yang sungguh-sungguh menaati hukum Kristus.


Oleh itu selama kita masih hidup didunia ini marilah kita menanamkan sikap yang saling menolong satu yang lain. Sebab sikap yang saling menolong satu yang lain akan membantu mereka yang dalam kesulitan tidak hanyut dalam masalah mereka.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon agar Tuhan menolong saya untuk memiliki hati yang siap untuk menolong satu yang lain, didalam Tuhan. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page