top of page

Cara Menghadapi Godaan dan Jerat

“….Oleh itu, cukuplah jika kita mempunyai pakaian dan makanan.... Orang yang ingin menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang sia-sia dan mencelakakan. Keinginan seperti itu menjatuhkan dan membinasakan orang...” 1 Timotius 6:8-9


Paulus berkata kepada kita bahawa sikap seorang yang merasa cukup apabila dia sudah ada makanan dan pakaian akan menghindari dirinya daripada tergoda dan terjerat didalam sikap keinginan untuk menjadi kaya. Sebab cara menghadapi godaan dan jerat ingin menjadi kaya adalah merasa cukup jika sudah ada makanan dan pakaian.


Ingat, kejatuhan seseorang dalam dosa ketamakan boleh terjadi apabila seseorang itu merasa tidak puas dengan apa yang sedang dia miliki. Sebab dia mahu lebih lagi, walaupun dirinya sudah memiliki pakaian dan makanan yang cukup. Namun keinginan menjadi kaya itu lebih besar daripada segalanya, dengan itu dia mudah untuk tergoda dan terjerat.


Menjadi kaya bukanlah dosa, tetapi merasa tidak cukup dan mahu lebih daripada apa yang dia miliki boleh membuat seseorang itu jatuh dan terjerat. Dengan itu sebagai seorang yang percaya dengan pertolongan dan pemeliharan Tuhan, maka kita harus menghindari diri kita daripada keinginan untuk menjadi kaya.

Oleh itu binalah sikap yang merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, agar kita tidak akan jatuh dalam dosa ketamakan.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon bimbinganMu, agar saya sentiasa memiliki sikap yang puas dengan apa yang saya miliki, ajar saya untuk bersyukur kepadaMu dalam segala perkara.. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page