top of page

Dalam Tuhan Semuanya Indah“…Apa yang sudah kita dengar, kini sudah kita lihat, di kota Allah kita, TUHAN Yang Maha Kuasa. Kota itu kota Allah kita; Dia membela kota itu selama-lamanya.…” Mazmur 48:9


Pemazmur berkata tentang apa yang telah mereka dengar selama ini, kini mereka telah melihat segalanya, di kota TUHAN. Raja bala tentara, di kota Allah kita, Allah telah menengakkannya untuk selama-lamanya.


Sewaktu mereka melihat apa yang diajarkan kepada mereka pada masa yang lalu, sekarang mereka sedang melihat dan mengalaminya, dimana Tuhan menyatakan diri-Nya melawan musuh-musuh mereka.


Mereka dilindungi dan dibebaskan daripada ancaman musuh-musuh mereka oleh kerana kehadiranNya ada ditengah-tengah mereka. Tanpa Tuhan diam ditengah-tengah mereka adalah mustahil bagi musuh-musuh mereka yang merancang untuk menyerang akan lari.


Melihat hal ini, maka sedar bahawa apa yang mereka telah dengar dahulunya, sudah terjadi didalam kehidupan mereka. Sama seperti apa yang kita telah dengar di dalam janji dan nubuatan sebelum ini, kini kita melihat penggenapannya.


Oleh itu kita janganah terlalu mudah untuk mengalah apabila kita mendengar sesuatu daripada Tuhan bagi hidup masa depan kita. Memang hal yang daripada Tuhan sukar untuk kita pahami pada saat kita mendengarnya. Namun pada waktu Tuhan kita akan melihatnya secara peribadi digenapi.


Oleh itu dengar dan taatilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia, dengan mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan didalam Tuhan tidak sia-sia.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memuji dan mengagungkan namaMu kerana kehadiran Mu saya dapat menikmati perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Related Posts

See All

Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Comments


bottom of page