top of page

Dia Tuhan yang Setia


Pemazmur menyatakan sikapnya terhadap perbuatan Tuhan yang sangat mengkagumkan sewaktu dia berada didalam perhimpunan umat-Nya. Dia dengan sepenuh hati bersyukur kepada TUHAN dengan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup umat-Nya.


Segala perbuatan Tuhan sesungguhnya menakjubkan sehingga semua orang sangat menyukai perbuatan-Nya. Sebab segala perbuatan-Nya agung dan terpuji dan kebaikan-Nya adalah kekal untuk selama-lamanya.


Oleh kerana Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang maka Dia menyatakan diriNya dengan menunjukkan kuasa-Nya kepada umat-Nya, dengan memberikan mereka makanan sewaktu mereka memerlukannya dan juga memberikan tanah pusaka bangsa asing kepada mereka.


Hal ini memperingatkan mereka bahawa “... Dia adalah Tuhan yang setia dan adil dalam segala perbuatan-Nya; segala perintah-Nya dapat dipercayai....” Mazmur 111:7. Dengan itu semua umat-Nya harus memuji-Nya dengan bersyukur kepadaNya. Oleh kerana kehadiranNya ditengah-tengah mereka umat-Nya mengalami segala kebaikanNya.


Oleh itu kita harus meletakkan segala harapan kita hanya kepadaNya, sebab Dia adalah Tuhan yang setia dan adil dalam segala perbuatan-Nya dan segala perintah-Nya dapat dipercayai. Bagaimana dengan diri kita pada hari ini. Dimanakah kita telah meletakkan harapan kita selama ini.


Apakah kita telah meletakkan seluruh harapan kita selama ini pada Tuhan yang disembah Abraham, Isak dan Yakob? Sebab didalamNya kita akan aman dan tenang dalam perjalanan iman kita sebab Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala cabaran dan tentangan yang kita hadapi.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, dan menyerahkan seluruh hidup saya hanya kepadaMu, bimbinglah hidup saya dalam segala langkah hidup saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Related Posts

See All

Dia Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Comments


bottom of page