top of page

Iman Dalam Tuhan Jalan Untuk Mengalami Dan Menerima


"…Tetapi di dalam Alkitab tertulis bahawa semua umat manusia dikuasai oleh dosa. Oleh itu pemberian yang dijanjikan berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus, diberikan kepada mereka yang percaya......” Galatia 3:22


Alkitab berkata kepada kita bahwa dosa sudah menguasai kehidupan manusia, oleh itu hanya satu-satunya jalan untuk keluar daripada belenggu dosa dan memperbolehkan kita diselamatkan hanyalah melalui percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jalan keselamatan ini terbuka untuk semua orang yang mahu percaya kepada-Nya.


Dosa memisahkan kita daripada Tuhan namun Tuhan Yesus datang dan menyerahkan diriNya bagi memulihkan kembali hubungan yang terputus. Oleh itu jika kita percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita secara peribadi maka kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Ingat, pemberian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita itu berdasar pada percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus.


Oleh itu jalan untuk mengalami janji Tuhan didalam kehidupan ini hanyalah “..percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus…” dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan dengan seluruh akal kita, maka pemberian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita akan diberikan kepada kita.


Mahukah anda mengalami dan menerimanya dalam hidup anda? percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohoh kepadaMu pengampunan dan pemulihan sekiranya saya tidak percaya kepadaMu, sucikan dan kuduskanlah hati saya Tuhan, saya mahu percaya hanya kepadaMu. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page