top of page

Jalanilah Kehidupan Yang Berkenaan Kepada Tuhan


"…Janganlah tipu diri sendiri. Tidak seorang pun dapat memperbodohkan Allah. Seseorang akan menuai apa yang ditanamnya......” Galatia 6:7


Paulus menasihatkan jemaah yang ada di gereja Galatia yang telah jatuh dalam dosa supaya cepat untuk bertobat daripada dosa mereka, sebab Tuhan itu tidak dapat dipermainkan. Dengan itu tidak seorang pun diantara mereka boleh menganggap remeh keadilan dan kebenaran Tuhan terhadap mereka.


Oleh itu mereka harus dengan cepat-cepat bertobat daripada kejatuhan mereka, sebab pada suatu hari akan datang mereka akan menuai apa yang mereka telah tabur. Sekiranya kita telah menjalani kehidupan yang memuaskan keinginan daging kita, maka pada hari akan datang kita akan menuai kebinasaan. Demikian juga jika kita menjalani kehidupan yang bergantung kepada pimpinan Roh Tuhan maka akan menuai hidup yang selama-lamanya.


Dengan itu marilah kita menjalani kehidupan yang sentiasa menyenangkan hati Tuhan selama hidup kita masih didunia ini. Sebab apa yang kita telah tabur selama ini, pasti kita akan tuainya pada hari yang akan datang.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, merendahkan diri saya kepadaMu, memohon bimbinganMu. Ajar saya untuk menaatiMu selama hidup saya.. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page