top of page

Jangan Cepat Lupa Akan PekerjaanNya


Tarikh 28 Disember 2023, merupakan tarikh perubahan perjalanan hidup saya menuju ke tempat yang baru, bagi menjalankan amanah yang Tuhan telah percaya kepada saya sejak menyambut panggilanNya untuk melayanNya sepenuh masa. Berbagai persoalan yang timbul dalam fikiran tentang tempat yang baru, cabaran yang bakal dihadapi dan sebagainya.


Namun dalam saya mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani ke tempat yang baru ini, satu hal yang menjadi dorongan yang kuat didalam hati saya, iaitu jangan lupa akan segala yang Tuhan telah lakukan disepanjang hidup saya. Sebab bersama dengan Tuhan saya dapat menghadapi, mengatasi dan melakukan segala perkara dengan luarbiasa.


Oleh itu saya harus menghindari diri saya daripada jatuh didalam sikap dan tindakan yang sama dilakukan oleh umat Isreal terhadap Tuhan sewaktu mereka dipadang gurun. Dimana mereka memberontakan kepada Tuhan semasa mereka di padang gurun. Walaupun mereka telah mengalami banyak pekerjaan Tuhan didalam hidup mereka, namun sewaktu mereka menghadap kesulitan didalam hidup mereka, mereka dengan segara memberontak kepada Tuhan.


“...mereka cepat lupa akan segala perbuatan-Nya, mereka bertindak tanpa meminta nasihat-Nya...” Mazmur 106:13


Apa yang dimaksudkan dengan “..mereka segera melupakan perbuatan-perbuatan-Nya, dan bertindak tanpa meminta nasihat-Nya...” hal merujuk kepada sikap seseorang yang tidak mengindahkan apa yang telah Tuhan perbuat bagi dirinya. Dengan memanfaatkan belas kasihan Tuhan bagi dirinya, lalu berusaha untuk membalas kebaikanNya yang telah dia alami atau rasakan didalam hidupnya.

Bagaimana dengan diri kita pada saat ini? Apakah anda seperti umat isreal yang mudah lupa akan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka membiarkan nafus mereka menguasai diri mereka. Mereka merasa iri hati terhadap Musa, Harun, dan hamba yang mengabdi kepada TUHAN.


Apakah anda bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat apa yang Tuhan telah lakukan didalam hidup kita selama ini? Mengingatkan apa yang Tuhan telah lakukan didalam hidup kita dan bertindak menurut bimbingan Tuhan yang akan membuat kita sentiasa bergantung kepada Tuhan untuk pertolongan.


Oleh itu janganlah lupa akan Tuhan tetapi bertindak menurut nasihat Tuhan….


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memuji kebesaranMu kerana Engkau saya hidup pada hari ini, oleh itu saya bersyukur kepadaMu untuk segala yang Engkau telah lakukan bagi hidup saya, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page