top of page

Jangan Jemu Berbuat Baik


"…Oleh itu, janganlah kita jemu melakukan perkara-perkara baik. Jika kita tidak berhenti-henti berbuat demikian, kelak kita akan menuai hasilnya.......” Galatia 6:9


Paulus menasihati semua jemaah yang ada di Galatia supaya terus menerus mengamalkan sikap seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dengan terus menerus melakukan segala perbuatan yang baik tanpa merasa jemu atau putus asa.


Sebab sikap yang terus berbuat baik merupakan bukti seseorang itu sesungguhnya dipimpin oleh Roh Kudus, dengan kata lain salah satu buah Roh Kudus adalah berbuat baik. Dengan itu selagi ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik tanpa patah semangat, sebab hari akan datang kita pasti akan menuai hasil yang penuh berkat.


selagi ada peluang, berbuatlah baik, sebab setiap jerih payah kita didalam mengerjakan pekerjaan Tuhan pasti tidak akan sia-sia.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon agar Engkau terus mengajar saya untuk terus melakukan perbuatan baik tanpa rasa jemu atau patah semangat. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comentários


bottom of page