top of page

Jangan Memberi Ruang Kepada Dosa


"…Seperti kata orang, “..Ragi yang sedikit boleh menjadikan seluruh adunan naik.....” Galatia 5:9


Paulus menggunakan kiasan ragi untuk memperingatkan Jemaah yang ada di Galatia tentang ajaran berbahaya yang boleh memusnahkan kehidupan mereka. Walaupun ragi itu sedikit namun kesan yang sedikit kepada adunan adalah sangat besar, dimana ragi boleh menjadikan seluruh adunan naik. Demikian juga dengan kekuatan yang tersembunyi iaitu kejahatan yang boleh menyebar dan merosak kehidupan seseorang.


Oleh itu istilah “..ragi..” digunakan Paulus untuk menggambarkan sesuatu yang kecil tetapi sangat berpengaruh besar ke atas kehidupan kita. Hal-hal yang kecil ini merujuk kepada ajaran yang salah.


Dengan itu Paulus ingin memperingatkan seluruh anggota jemaat Galatia agar berhati-hati dengan ajaran yang salah, dengan tidak membiarkan dirinya dipujuk oleh mereka untuk mengikuti tuntutan melakukan sunat dan peraturan hukum Taurat. lainnya sebagai syarat untuk menjadi pengikut Kristus dan dibenarkan di hadapan Allah.


Oleh itu jangan membiarkan dosa untuk berkuasa ke atas hidup kita, atau jangan memberi ruang kepada dosa mengambil tempat dalam hati kita.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi serangan kuasa yang jahat, ajar saya untuk bersandar padaMu sepenuh hidup saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comentários


bottom of page