top of page

Kasihi Terhadap Rumah Tuhan


“….Ya TUHAN, aku mengasihi Rumah kediaman-Mu, tempat yang penuh dengan kemuliaan-Mu....…” Mazmur 26:8


Pemazamur datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati berkata “....Ya Tuhan aku mencintai Rumah-Mu, iaitu tempat yang penuh dengan Kemuliaan-Mu. Mengapa pemazmur berkata bahawa dia sangat mencintai rumah kediaman Tuhan?


Pemazmur berkata demikian pasti ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk mengatakan hal ini kepada kita? sebab di Rumah Tuhan, Tuhan akan berkenaan menyatakan hadirat-Nya di antara umat-Mu dan menerima penghormatan dari mereka. di Rumah Tuhan mereka akan menerima petunjuk daripada Tuhan.


Pengalaman peribadi pemazmur dengan Tuhan mendorong dirinya untuk berada didalam Rumah Tuhan setiap kali dia menghadapi kesukaran, ancaman dan tentang daripada orang yang disekeliling. Sewaktu dia berada didalam Rumah Tuhan dia dapat merasakan sebuah keamanan dan keselamatan didalam hatinya.


Oleh itu pemazmur membawa dirinya sewaktu dalam pergumulan dan ancaman adalah Rumah Tuhan, bagaimana dengan diri kita pada hari ini? dimanakah tempat yang anda paling suka untuk membawa segala tekanan, kekuathiran dan persoalan anda hari ini.


Ingat orang yang sungguh-sungguh mengalami dan mengasihi Tuhan secara peribadi akan memiliki kasih kepada Rumah Tuhan dengan sangat mendalam, sebab dia tahu datang ke Rumah Tuhan bererti dia akan bertemu dengan Tuhan, oleh itu jadilah Rumah Tuhan tempat anda untuk membawa kerinduan, beban dan pergumulan anda. Dengan berbuat demikian anda akan merasa aman dan tenang dalam hidup ini.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, mengucap syukur sebab saya ada kesempatan untuk terus berada didalam RumahMu setiap minggu, ajar saya untuk mengasihi RumahMu sepanjang hidup saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page