top of page

Layanilah Dia, Dengan Karunia Diberikan Oleh-Nya

“…Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut, sebaliknya Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri...” 2 Timotius 1:7


Paulus ingin memperingatkan Timotius sekali lagi tentang pemberian Tuhan kepadanya sewaktu dia (Paulus) menumpangkan tangannya atas diri Timotius, oleh itu Paulus menasihat Timotius supaya menggunakan pemberian Tuhan (karunia) yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan tanpa merasa takut.


Sebab Roh yang diberikan Tuhan kepadanya bukanlah Roh yang menyebabkan dirinya menjadi seorang penakut tetapi Roh Tuhan itu akan melengkapi dirinya dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri.


Oleh itu Timotius harus memanfaatkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya tanpa ragu, dengan meningkatkan lagi kemampuan rohaninya berdasar pada pemberian Tuhan sewaktu Paulus meletakkan tangannya atasnya. Sebab kebolehan yang diberikan Tuhan kepadanya itu seperti api yang tidak boleh dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan.


Bagaimana dengan diri kita pada hari ini, sebab setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia yang memampukan kita untuk melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan oleh-Nya kepada kita. Dengan itu kita harus menggunakan setiap karunia yang kita terima tanpa merasa ragu dan takut. Sebab Roh Tuhan yang ada didalam kita akan menolong dan memampukan kita.


Oleh itu layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita selama kita ada kesempatan…. Jangan menyerah, layanilah Dia


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, mengucap syukur kepada-Mu kerana memberikan saya karunia untuk melayaniMu, oleh kerana Engkau saya dapat melayaniMu sehingga hari ini. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page