top of page

Letakkan Doa yang Utama

“…Pertama sekali aku menggesa supaya doa permohonan dan ucapan syukur disampaikan kepada Allah untuk semua orang, 2 untuk raja-raja dan semua penguasa. Berdoalah kepada Allah supaya kita boleh hidup dengan aman dan tenteram. Kita harus menghormati Allah, dan berlaku sopan terhadap orang lain...” 1 Timotius 2:1-2


Paulus menyatakan tentang hal yang terutama didalam kehidupan Timotius, iaitu meletakkan pelayanan doa sebagai keutamaannya. Sebab doa memainkan peranan didalam pelayanan sebagai penggerak pelayanannya. Dengan itu Paulus menjelaskan apa yang perlu didoakan oleh Timotius sebagai gembala.


Timotius harus berdoa memohon daripada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua penguasa, dan juga berdoa kepada Tuhan untuk hidup dengan aman dan tenteram. Kita harus menghormati Allah, dan berlaku sopan terhadap orang lain.

Kita harus menjadi pendoa bagi keluarga, gereja dan negara kita, sebab melalui doa kita Tuhan akan bekerja. Oleh itu janganlah kita berhenti berdoa untuk memohon perlindungan, kekuatan, kesembuhan dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Sebab doa orang benar besar kuasanya.


Tetaplah berdoa selagi kita bernafas….


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon agar Tuhan mengajar saya menjadi seorang pendoa, berikan saya hati yang sentiasa berdoa, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page