top of page

Marilah Kita Bersujud dan Berlutut Menyembah Dia


“…Marilah kita bersujud dan menyembah Dia; marilah kita berlutut di hadapan TUHAN, pencipta kita! Dialah Allah kita; kitalah umat yang dipelihara-Nya, seperti kawanan domba yang digembalakan-Nya.....” Mazmur 95:6-7


Pemazmur mengajak semua umat Tuhan supaya datang kepada Tuhan dengan bersujud dan berlutut di hadapanNya, menyembah Dia. Sebab Dia adalah Tuhan Pencipta mereka dan Allah mereka dan mereka adalah umat gembalaan-Nya, dan domba di tangan-Nya.


Oleh itu pemazmur mengundang agar umat Tuhan sentiasa memuji nama-Nya, sekiranya mereka pada hari ini mendengar suara-Nya. Memuji Tuhan merupakan panggilan dan keinginan Tuhan kepada semua yang dikasihi oleh-Nya.


Oleh itu hal ini berkata kepada kita bahawa undangan untuk memuji Tuhan bukanlah kehendak diri kita sendiri tetapi penyataan tentang ketaatan iman umatNya kepada siapa Tuhan didalam hidup mereka. Ingat, kehendak Tuhan adalah agar semua umatNya sentiasa memuji namaNya.


Memuji nama Tuhan sentiasa dengan bersujud dan berlutut di hadapan-Nya menyatakan sikap hormat yang penuh kerendahan hati dan rasa takjub yang kudus akan Tuhan. Sebab kita adalah umat dipeliharaan-Nya dan kawanan domba yang digembalakan olehNya.


Dengan itu kita harus menyembah Dia sentiasa dalam kehidupan kita, ingat semakin kita menyembah Dia didalam hidup kita sebagai pencipta kita, sebagai gembala hidup kita dan sebagai penyelamat hidup kita, maka semakin kita akan mengasihi Dia dan mengenal diriNya.


Oleh itu janganlah berhenti menyembah dan memuji Dia didalam hidup kita, memuji Tuhan adalah kuasa yang besar yang boleh meruntuhkan segala benting-benting yang ada didalam kita dan yang ada disekeliling kita. Pujilah dan sembahlah Tuhan dengan bersujud dan berlutut di hadapan-Nya


Ingat kita adalah umat peliharaan-Nya, bagaikan kawanan domba yang digembalakan oleh-Nya. Dengan itu selama kita masih bernafas pujilah Tuhan…


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memuji namaMu kerana Engkau adalah pencipta hidup saya, gambala hidup saya yang baik. Bimbinglah dan tuntunlah saya dalam segala jalan saya, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin

コメント


bottom of page