top of page

Nikmatilah Hidup Ini, Dengan Sebaik-Baiknya


“…Adakah kita membawa sesuatu ke dalam dunia ini? Tidak! Dapatkah kita membawa sesuatu ke luar dunia ini? Tidak!...” 1 Timotius 6:7


Paulus memperingatkan kita tentang keadaan kita sewaktu kita datang ke dunia ini, dimana kita tidak membawa apa-apa pun bersama-sama kita semasa kita datang ke dunia ini. Demikian juga sewaktu kita pergi daripada dunia ini pun, kita juga tidak akan dapat membawa apa-apa keluar daripada dunia ini.


Oleh itu kita harus tahu apakah yang seharusnya menjadi keutamaan didalam hidup kita pada hari ini, sebab segala perkara yang kita miliki didunia ini hanya kita nikmati didunia ini dan bukan ditempat lain. Oleh itu sewaktu kita masih didunia kita harus menggunakan selaga yang miliki dengan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, sebab sewaktu kita pergi daripada dunia ini kiata akan pergi dengan telanjang. Hal ini bermaksud bahawa kita tidak dapat membawa apa-apa keluar daripada dunia ini.


Oleh itu selama kita hidup marilah kita mengutamakan Tuhan, dalam hidup ini, sebab hidup kita didunia ini hanyalah sementara.


Sebagaimana yang dikatakan Ayub, “…Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. TUHAN yang memberikan dan sekarang TUHAN pula yang mengambil semula. Terpujilah nama-Nya!...” Ayub 1:21


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan seluruh kehidupan saya kepadaMu, saya memohan agar Engkau membimbing hidup saya dalam segala jalan saya sehingga saya pergi daripada dunia. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page