top of page

Pengakuan Pemazmur Kepada Tuhan


“…Ya Allah, dosa-dosaku tidak tersembunyi daripada-Mu, Engkau tahu betapa bodohnya aku.....” Mazmur 69:6


Pemazmur berkata kepada kita bahawa Tuhan tahu segala kesalahan-kesalahan dirinya dan tidak ada satu pun dosa-dosanya yang tersembunyi dihadapan Tuhan. Oleh itu pemazmur sedar bahwa tidak ada satu kebodohannya boleh tersembunyi dihadapan Tuhan.


Sebab segala perkara terbuka dihadapan Tuhan, oleh itu pemazmur perlu mengaku segala tindakan kebodohan dirinya dihadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosanya..


Walaupun pemazmur pada saat ini bergumul dengan berbagai tuduhan palsu yang dilempar oleh musuh-musuhnya. Dia dituduh merampas sesuatu, dengan itu mereka memaksa dirinya untuk mengembalikan barang itu, yang sebenarnya dia tidak pernah rampas.


Oleh itu pemazmur datang kepada Tuhan memohon belas kasih Tuhan agar kesalahannya kelihatan supaya akibat kebodohannya itu tidak akan menimpa umat Tuhan. Oleh itu dia memohon pengampunan daripada Tuhan sekiranya dia berbuat dosa.


Pemazmur tidak sekali-kali.mengaku bersalah terhadap musuh-musuhnya, kerana Tuhan tahu segala perkara, tidak ada yang tersembunyi. Demikian juga dengan diri kita, walaupun orang menuduh kita dengan berbagai perkara, ingat Tuhan tahu dan tidak ada yang tersembunyi dihadapan Tuhan.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, mengakui dosa-dosa saya kepadaMu sekiranya saya tidak hidup menurut kehendakMu, ampunilah saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Коментарі


bottom of page