top of page

Permintaan Pemazmur Kepada Tuhan untuk Anaknya


“…Ya Allah, ajarkanlah hukum-Mu kepada raja, berikanlah keadilan-Mu kepadanya,.....” - Mazmur 72:1


Mazmur ini merupakan doa seorang ayah bagi anaknya, yaitu doa berkat sebelum dirinya meninggal. Doa yang sedemikian sering kali diucapkan oleh para leluhur kepada anak-anak mereka.


Demikianlah doa-doa Daud kepada Tuhan untuk anaknya Salomo sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia berdoa kepada Tuhan dengan berkata “....Ya Allah, ajarkanlah hukum-Mu kepada raja, berikanlah keadilan-Mu kepadanya,.....”

Hal ini mengatakan kepada kita keinginan hati Daud untuk anaknya, yang akan menggantikan dirinya sebagai raja. Dia tahu apa yang terbaik untuk dimiliki oleh anaknya saat anaknya menjadi raja dan sebelum dia mengakhiri hidupnya.


Permintaan doa Daud ini merupakan permintaan yang lebih berharga daripada emas, sebab dia tidak meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada anaknya kekayaan dan kehormatan dunia ini, tetapi dia meminta kepada Tuhan agar anaknya dikaruniakan hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian.


Oleh itu, bagaimana dengan diri kita hari ini? Apakah permintaan anda kepada Tuhan untuk anak anda pada hari ini? Apakah anda meminta dari Tuhan, seperti permintaan Daud kepada Tuhan untuk anaknya?


Marilah kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan, apakah kita telah meminta yang terbaik untuk anak kita, seperti Daud, yang telah memberikan kepada kita teladan yang baik, meminta kepada Tuhan untuk anaknya agar Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat dan anugerah agar mereka mampu mengenal dan menunaikan tugas mereka.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepada-Mu, memohon kepada-Mu agar Engkau memberkati anak saya dengan hikmat dan pengetahuan dalam menjalankan segala tugasnya. Saya berdoa agar dia hidup takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

bottom of page