top of page

Sebab Kita Bekerja Dan Berjuang

“…Kita berjuang dan bekerja keras, kerana kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup, Penyelamat semua orang, terutama sekali orang yang percaya kepada-Nya.....” 1 Timotius 4:10


Paulus memberitahu kita tentang alasan mengapa mereka terus bekerja keras dan terus berjuang selama ini didalam hidup mereka. Hal yang menjadi pendorong dalam hidup mereka adalah karena pengharapan yang mereka miliki didalam Tuhan Yesus yang hidup iaitu penyelamat bagi semua orang khususnya bagi yang percaya kepada-Nya.


Oleh kerana pengharapan ini maka Paulus dan rakan-rakannya terus-menerus bekerja keras untuk memberitakannya dan mengajarkannya kepada semua orang khususnya kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka mengalami berbagai penderitaan didalam mereka berusaha untuk meyakinkan semua orang akan keselamatan didalam Yesus. Tetapi mereka tetap bekerja keras karena pengharapan didalam Tuhan Yesus.


Bagaimana dengan diri kita pada hari ini? Apakah kita tetap bersemangat untuk memberitakan keselamatan didalam Yesus Krstus kepada semua orang khususnya kepada orang yang percaya pada hari ini?


Paulus berkata “…Aku berharap dengan sepenuh hati supaya jangan sekali-kali aku gagal dalam tugasku. Tetapi pada setiap masa, terutama sekali sekarang, aku dapat berkata-kata dengan berani, sehingga dengan segenap jiwa raga, aku akan menyebabkan orang memuliakan Kristus, sama ada aku hidup ataupun mati. 21Bagiku, hidup itu mengabdi kepada Kristus, dan kematian lebih berfaedah…” Filipi 1:20-21.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan hidup saya, pakailah saya untuk menjadi alatMu untuk memberitakan keselamatan didalamMu kepada semua orang, agar mereka juga diselamatkan. Didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page